Relacje z letnich wydarzeń fizycznych (VI-IX 2013)

Fizyka wysokich energii

Praktyki wakacyjne

Barbara Latacz, bl322271 @ okwf.fuw.edu.pl

CERN

Praca w charakterze "technical student" (prezentacja)

Krzysztof Lis, demestotenes @ gmail.com

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

W tym roku byli tam Piotr Podlaski i Tomasz Smołka

Piotr Podlaski, pp322277 @ okwf.fuw.edu.pl
Tomasz Smołka, tksmolka @ gmail.com

Instytut Badań Systemowych PAN

Letnie Praktyki Badawcze organizowane przez Instytut Badań Systemowych PAN i Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, organizowane co roku w miesiącach letnich lipiec-wrzesień. Przeznaczone są dla studentów różnych kierunków ścisłych i ekonomicznych, który mają ochotę wziąć udział w różnorodnych projektach, zarówno zlecanych przez firmy jak i naukowo-badawczych, skupiających się na zastosowaniu matematyki w różnych dziedzinach. Do tematy realizowanych w ubiegłych latach projektów obejmowały, między innymi kryptografię, trwałość zapisu informacji na nośnikach, modelowanie specyficznej metody nagrzewania w procesie regeneracji glikolu, analiza aktualnego stanu rynku energetycznego i perspektyw rozwoju czy nawet opisywanie modelu wojny nuklearnej.
W mojej opinii praktyki znacznie poszerzają horyzonty, pozwalają się zetknąć uczestnikom z badaniami od strony praktycznej, których część kończy się opublikowaniem pisanych raportów. Jednak okres praktyk jest czasem wytężonej pracy, chwilami nakłady pracy i nawarstwiające się końce terminów zabierają cały czas wolny, ale mimo to satysfakcja z czynionych postępów, niezwykle ciekawe tematy projektów całkowicie wystarczają ambitniejszym studentom. Osobiście bardzo polecam wziąć udział w pierwszym tygodniu przygotowawczym, gdyż można wówczas zapoznać się z trybem pracy i realizowanymi projektami, a w razie konieczności zawczasu wypisać.

Oficjalna strona praktyk: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/

Piotr Morawiecki, morawiecki.piotrek @ gmail.com

Park City Math Institute - Undergraduate Summer School

W tej letniej szkole poświęconej zastosowaniom matematyki uczestniczył Tomek Smołka (prezentacja)

Tomasz Smołka, tksmolka @ gmail.com

Relacje Wakacyjne w archiwum: