Rejestracja

Warunki zgłoszeń

Rejestracja jest możliwa do 15 czerwca 2016. Warunkiem koniecznym rejestracji jest podanie tytułu i abstraktu referatu, który ma się zamiar wygłosić podczas Obozu. Po rejestracji skontaktujemy się z potencjalnym uczestnikiem, w celu potwierdzenia odebrania zgłoszenia i ustalenia szczegółów uczestnictwa w Obozie.


Poniższy link prowadzi do formularza rejestracyjnego:FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(rejestracja została zamknięta 15. VI 2016)


Opis zgłoszeń:

Na XI Obóz SKFiz w Tatrach zgłosiło się 6 osób. Dwie z nich, z powodów osobistych, nie przyjechały na Obóz. Wśród zarejestrowanych uczestników byli: jeden profesor, trzech doktorantów, dwóch magistrantów. Nie zgłosił się żaden student studiów licencjackich. Pięć osób pochodziło z Wydziału Fizyki UW, a jedna z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.