Świeto UW na Wydziale Biologii
Wydział_Biologii_UW.jpg

Święto Uniwersytetu Warszawskiego jest corocznym wydarzeniem kulturalno-naukowym.

Studenckie Koło Fizyki od roku 2006 bierze udział w prezentacji kół naukowych, która odbywa się na Wydziale Biologii.

Zdjęcia

Święto UW w archiwum: