Spotkania 2021/22

Spotkania w roku akademickim 2020/21 (nowe)

Walne Zgromadzenie 12 Pazdziernika 2021 (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 12 października 2021
wtorek, 18:00
Miejsce Akwarium, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA)
Serdecznie zapraszamy wszystkich, pragnących zapoznać się i włączyć w Naszą działalność.