Spotkania 2020/21

Spotkania w roku akademickim 2020/21 (nowe)

SPOTKANIE 21 maja 2021 Jan Chojnacki (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 21 maja 2021
piątek, 16:00
Miejsce https://meet.google.com/vpn-jxqo-qea
Prelegent Jan Chojnacki
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Łatanie dziur we wczesnym Wszechświecie
Abstrakt Rozwój kosmologii obserwacyjnej ostatnich lat pozwolił nam wejrzeć w najściślej strzeżone tajemnice Wszechświata. Odkrycie fal grawitacyjnych w eksperymencie LIGO w 2016 roku oraz opublikowany w 2019 roku obraz czarnej dziury, uchwycony przez Event Horizon Telescope, ukoronowały długą historię potwierdzonych przewidywań Ogólnej Teorii Względności. Dane z sondy WMAP ukazują obraz wszechświata sprzed niemal 14 miliardów lat, jednorodnie wypełniony gorącą zupą naładowanych cząstek, aktualnie tłumaczony teorią inflacji kosmologicznej. Z punktu widzenia rozważań teoretycznych, gdy zbliżamy się myślami do początku czasu, nasze najbardziej uznane teorie zgodne z niemal wszystkimi dotychczasowymi eksperymentami zdają się być nie do pogodzenia. Ogranicza to naszą możliwość wejrzenia w przeszłość przed 10^-36 sekundy po Wielkim Wybuchu. W tak ekstremalnych warunkach jesteśmy zdani na badanie matematycznej spójności modeli, które miałyby opisywać rzeczywistość na najbardziej fundamentalnym poziomie. Prowadzi to do szokujących i niekiedy wręcz kontrowersyjnych konsekwencji. Spotkanie będzie poświęcone zwięzłemu opisowi mechanizmów prowadzących do "łatania" osobliwości czarnych dziur, wygładzania czasoprzestrzeni nowonarodzonego wszechświata, a nawet pączkowania siostrzanych Wszechświatów.

Spotkanie 14 maja 2021 (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 14 maja 2021
piątek, 15:00
Miejsce Zoom
https://zoom.us/j/7981696934?pwd=MnREazkvWVM2MlVXVTRCUXYxam44UT09
Prelegent Dr Krzysztof Jachymski
Katedra Modelowania Układów Złożonych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW
Temat Quantum simulators: a modest approach to quantum technological advantage
Abstrakt Quantum computers are often advertised as devices that can revolutionize the society. However, the capability of near-term quantum devices is strongly limited by decoherence, operation errors and low number of qubits. Quantum simulators, which do not aim to be universal, but rather focus on specific physical problems, are less prone to errors and can offer better scaling. This research field combines multiple disciplines, both very fundamental and more applied. In my talk, I would like to explain why this approach is needed, discuss some problems, for which quantum simulation can be a helpful tool and showcase physical platforms which are promising for this purpose.

Spotkanie 23 kwietnia 2021 (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 23 kwietnia 2021
piątek, 15:00
Miejsce Zoom,
https://zoom.us/j/5411092335?pwd=cGhQTVA5dkU1OGR6ZzJmcWp5VkxIdz09
Prelegent dr Marcin Napiórkowski
Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki UW
Temat A mathematical physics perspective on Bose-Einstein condensation
Abstrakt Understanding Bose-Einstein condensation and the phenomenon of superfluidity has been one of the central problems in many-body quantum physics since the seminal works of Bose and Einstein in 1924. In my talk I would like to present some open questions about Bose-Einstein condensation from a mathematical perspective. I would also like to explain how (in this context) the approach of a mathematician differs from the one of a theoretical physicist.

Spotkanie 19 marca 2021 (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 19 marca 2021
piątek, 16:00
Miejsce Zoom,
https://us05web.zoom.us/j/4563054306?pwd=K0VpT09XaTJQMi9EdmtLS20zWWMrZz09
Prelegent dr hab. Paweł Jakubczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej, Katedra Fizyki Materii Skondesowanej, Wydział Fizyki UW
Temat What is special about phase transitions in two dimensions?
Abstrakt I will begin with a review of basic concepts underlying the theory of continuous phase transitons, with particular emphasis on universality. Subsequently I will present the Mermin-Wagner theorem and give a brief account of the Kosterlitz-Thouless transition.

Spotkanie 10 marca 2021 (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 10 marca 2021
środa, 18:30
Miejsce Zoom
https://us02web.zoom.us/my/skfizuw
Prelegenci Kacper Dębski, Karolina Łempicka, Aleksander Rodek
IFT FUW, IFD FUW, IFD FUW
Temat Doktorat na UW
Abstrakt Podczas najbliższego spotkania opowiemy o tym, jak w ramach Ustawy 2.0 wygląda robienie doktoratu na UW - co to są Szkoły Doktorskie, z czym to się je i czy jest za co jeść. Przybliżywszy ogólny przebieg doktoratu, podyskutujemy o tym, czy warto i czy jest czasem śmiesznie. Skończymy bardziej praktycznymi uwagami na temat rekrutacji.

SPOTKANIE 17 grudnia 2020 (Stanisław Kurdziałek) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 17 grudnia 2020
czwartek, 19:00
Miejsce ZOOM
Prelegent Stanisław Kurdziałek
IFT, FUW
Temat "Superrozdzielczość okiem teoretyka, czyli jak dokładnie można rozróżnić dwie migające kropki"
Abstrakt W roku 2014 Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana za „wkład w rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości”. Nagrodzone odkrycie było niewątpliwie wielodyscyplinarne – tak zwana „mikroskopia superrozdzielcza” jest interesująca dla biologów, medyków, ale też fizyków eksperymentatorów. W ostatnich latach do głosu w tej ważnej dziedzinie próbują dojść także fizycy o bardziej teoretycznym zacięciu - następuje wtedy gwałtowne zderzenie dwóch obcych sobie grup, które, jak na obce sobie grupy przystało, posługują się różnymi aparatami pojęciowymi i niekoniecznie chcą przemawiać wspólnym językiem. Podczas seminarium chciałbym pokazać w jaki sposób na obrazowanie superrozdzielcze patrzą teoretycy i eksperymentatorzy. Za punkt wyjścia posłuży mi metoda, w której ograniczenie dyfrakcyjne łamane jest dzięki wykorzystaniu stochastycznych fluktuacji jasności obserwowanych źródeł (SOFI). Przedstawię także propozycję wielkości, która może być pomocna w budowaniu mostu między dwiema wspomnianymi grupami. https://arxiv.org/pdf/2009.01850.pdf

SPOTKANIE 22 października 2020 (Walne Zgromadzenie) (edytuj)

Walne Zgromadzenie SKFiz
Termin 22 października 2019
poniedziałek, 19:00
Miejsce ZOOM
Temat WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA)
Serdecznie zapraszamy wszystkich, pragnących zapoznać się i włączyć w Naszą działalność.