Spotkania 2015/16

Spotkania w roku akademickim 2015/16 (nowe)

SPOTKANIE 13 czerwca 2016 (Obóz SKFiz - informacyjne) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 13 czerwca 2016
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Dawid
Zarząd SKFiz
Temat Spotkanie informacyjne o Obozie SKFiz w Tatrach
Abstrakt W trakcie spotkania opowiem o tegorocznej edycji Obozu. Powiem o celach i korzyściach płynących z uczestnictwa, opowiem o stronie organizacyjnej, terminie, rejestracji, a także o poprzednich edycjach. W trakcie spotkania będzie można zgłosić swoje uwagi co do formy Obozu w tym roku.

SPOTKANIE 9 czerwca 2016 (P. Smoliński, M. Tobolski) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 9 czerwca 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Paweł Smoliński, Mariusz Tobolski
Studneci II stopnia Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Paweł: Jak zarabiać miliony w Kanter-Strajku
Mariusz: O cechowaniu, lub doświadczeniu z dwoma szczelinami
Abstrakt Mariusz: O tym co ładne, a nieprzydatne. O tym co ciekawe, a niepraktyczne. O tym co brzmi jak fizyka, a jest matematyką. Opowiem o sformułowaniu teorii z cechowaniem w języku wiązek głównych, ponieważ muszę napisać notatki do moich pogadanek na ten temat wygłoszonych na czwartkowym seminarium i szukam do tego motywacji. Wciąż łudzę się, że potrafię to opowiedzieć w sposób ciekawy dla fizyków.

SPOTKANIE 2 czerwca 2016 (S.Dawid, P. Smoliński) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 2 czerwiec 2016
czwartek, 18:00
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Dawid, Paweł Smoliński
FUW, Fizyka Teoretyczna I rok II st.
Temat Rozwinięcie 1/N i model mezonu 't Hoofta (część II),
O zarabianiu w Counter Strike'u
Abstrakt 1. Sebastian Dawid: Dokończę opowieść o rozwinięciu 1/N w QCD, precyzując kilka stwierdzeń, które padły na końcu poprzedniego spotkania: wzór na chcarakterystykę Eulera, uwzględnianie diagramów próżniowych z kwarkami, związek diagramów próżniowych z funkcjami korelacji. Następnie przedstawię 1+1 wymiarową teorię Yanga-Millsa w granicy dużego N, zaproponowaną przez 't Hoofta w latach 70. Pokażę i opowiem o drobnostkach, które sam policzyłem. Być może zaprezentuję ideowo równanie Bethego-Salpetera.
2. W kolejnej części Paweł Smoliński opowie o zarabianiu milionów na sprzedawaniu noży w Counter Strike'u.
3. Po części naukowej będzie zorganizowane wyjście integracyjne. Szczególy zostaną podane później.
Podsumowanie Sebastian dokończył opowiadanie o rozwinięciu 1/N. Przypomniał i poprawił swoje wcześniejsze twierdzenia o pętlach gluonowych i dopowiedział o pętlach kwarkowych. Następnie przeszedł do omawiania modelu 't Hoofta. Pokazał Lagranżjan, przedstawił uproszeczenia w teorii dwuwymiarowej i je zinterpretował, omówił pokrótce współrzędne frontowe. Pokazał teorię kwantową i skończył opowiadając, co udało mu się policzyć. Paweł nie zdążył opowiedzieć o nożach (znów). Na spotkaniu było obecnych 8 osób, które później debatowały o torusach i życiu w ,,Mam Ochotę".

SPOTKANIE 26 maj 2016 (S. Dawid, P. Smoliński) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 26 maja 2016 (Boże Ciało)
czwartek, 18:00
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent SEBASTIAN DAWID, PAWEŁ SMOLIŃSKI
FUW, Fizyka Teoretyczna I rok II st.
Temat Rozwinięcie 1/N i model mezonu 't Hoofta,
O zarabianiu w Counter Strike'u
Abstrakt 0. Podczas zerowej części spotkania ustalimy zasady i cel funkcjonowania Konwersatorium II stopnia.
1. Sebastian Dawid: Opowiem krótko o rozwinięciu 1/N w modelu Grossa-Neveau, lub w QCD (jeszcze nie zdecydowałem) - najlepiej jak rozumiem (co nie zapowiada wysokiego poziomu wystąpienia). Następnie przedstawię 1+1 wymiarową teorię Yanga-Millsa w granicy dużego N, zaproponowaną przez 't Hoofta w latach 70. Pokażę i opowiem o drobnostkach, które sam policzyłem.
2. W kolejnej części Paweł Smoliński opowie o zarabianiu milionów na sprzedawaniu noży w Counter Strike'u.
3. Na koniec spotkania idziemy na bilard i snooker do klubu przy Grójeckiej.
Notatki BK2S26052016.pdf Notatki są ,,na brudno"
Sprawozdanie Podczas spotkania Sebastian opowiedział trochę o teoriach z cechowaniem i przeszedł do omawiania QCD i rozwinięcia 1/N. Pokazał notację 't Hoofta, sklasyfikował diagramy próżniowe i pokazał przyłady liczenia potęg N w konkretnych przypadkach. Podczas spotkania było 7 obecnych osób, w tym dwóch studentów studiów licencjackich. Po spotkaniu 4 uczestników poszło grać w bilard i snooker, wyśmienicie się przy tym bawiąc.

SPOTKANIE 9 maja 2016 (Migdał, Bala, Kordeczka)) (edytuj)

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SKFiz (obecność członków jest obowiązkowa) i "Data Science Evening"
Termin 9 maja 2016
poniedziałek, 17:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr PIOTR MIGDAŁ, ŁUKASZ BALA, ADAM KORDECZKA
DeepSense.io, FUW, FUW
Temat Data science - analiza danych wszelakich (Piotr), Analiza porównawcza wybranych metod uczenia maszynowego (Łukasz)
Abstrakt Piotr
Co to jest data science: programowanie, statystyka…? A może coś bliskiego fizyce, gdzie stworzymy modele opisujące świat (nie ograniczając się do energii, pędu i okolic)? Pokażę główne zagadnienia, z którymi stykam się na co dzień: przetwarzanie i eksploracja danych, wizualizacja danych, modelowanie statystyczne i uczenie maszynowe (w tym sieci neuronowe :)). Przedstawię kilku moich projektów: analiza danych maturalnych oraz TagOverflow (interaktywna mapa tematów na podstawie pytań i odpowiedzi ze Stack Exchange). Dam punkt startowy by uczyć takich technik, niezależnie czy do użycia w fizyce czy poza nią.
Łukasz
Uczenie maszynowe jest interdyscyplinarną dziedziną powstałą na styku matematyki, statystyki i informatyki. Implikacją dynamicznego rozwoju tej dyscypliny wiedzy jest rosnący zakres metod opracowanych w jej ramach, wykorzystywanych choćby do budowy modeli predykcyjnych. Przedmiotem referatu będzie analiza dwóch metod uczenia maszynowego: lasów losowychi sztucznych sieci neuronowych. W tym celu wykorzystany będzie zbiór danych o pasażerach statku Titanic, na podstawie którego zbudowane zostaną modele klasyfikacyjne pozwalające ocenić losy pasażerów.

SPOTKANIE 26 kwietnia 2016 (Piotrek Fabrykiewicz, prof. Przeniosło) (edytuj)

Ja i mój licencjat
Termin 26 kwietnia 2016
wtorek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Radosław Przeniosło, Piotr Fabrykiewicz
Zakład Struktury Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki Doświadczalnej, FUW
Temat „Deformacja struktury krystalicznej tlenku manganu, MnO”
Abstrakt Struktura wielu substancji kryje w sobie wiele niespodzianek. Badania struktury krystalicznej materiałów wykonywane są metodą dyfrakcji promieni X, neutronów lub elektronów. Dane doświadczalne dostarczają wiedzę o rozkładzie odległości międzypłaszczyznowych kryształu, dhkl, który stanowi podstawę do określenia najbardziej prawdopodobnego modelu struktury krystalicznej. Analiza danych wykonywana w oparciu o wartości średnie dhkl może prowadzić do niewłaściwych wniosków. Gdy dokładniej analizuje się wartości średnie oraz dyspersję rozkładów dhkl, można zaproponować bardziej wiarygodne modele struktury krystalicznej. Prowadzi to do wniosku, że podręcznikowe modele niektórych substancji są mogą być niewłaściwe. Jako przykład można tu podać badania tlenku manganu, MnO, prowadzone w pracy licencjackiej [1,2]. Powszechnie przyjęto, że tlenek manganu, MnO, ma strukturę regularną typu soli kamiennej NaCl (tj. stałe sieci: a=b=c), ale okazało się, że struktura tetragonalna (a=b$\neq$c) lepiej opisuje wyniki eksperymentów. Zakładając rozkład krystalitów o strukturze regularnej (sześciany) o pewnym rozkładzie długościach krawędzi uzyskuje się izotropowy rozkład odległości międzypłaszczyznowych. Podczas, gdy dla struktury tetragonalnej, tj. rozkładu równoległościanów, a=b$\neq$c uzyskuje się anizotropowy rozkład odległości międzypłaszczyznowych. Pomiary doświadczalne dyfrakcji promieni X [1,2] wykonane w laboratorium IFD na Pasteura oraz na synchrotronie ESRF w Grenoble pokazały że dla MnO model tetragonalny wierniej opisuje rzeczywistość. Zmiana symetrii ma wiele konsekwencji dla opisu własności fizycznych MnO. Przedstawione badania będą kontynuowane, wiele innych struktur czeka na podobne do MnO udokładnienie.
[1] P. Fabrykiewicz, praca licencjacka, Wydział Fizyki UW (2015)
[2] P. Fabrykiewicz, R. Przeniosło, Physica B489, 56-62 (2016)

SPOTKANIE 14 kwiecień 2016 (M. Budziński) (edytuj)

Konwersatorium Matematczno-Fizyczne SKFiz
Termin 14 kwietnia 2016
czwartek, 17:15
Miejsce 1.37, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Mariusz Budziński
student III roku, FUW
Temat Co nieco o OTW
Abstrakt Co nieco o OTW. Przedstawię główne idee towarzyszące OTW, rozpoczynając od przypomnienia szczególnej zasady względności, kończąc na równianiach Einsteina.

SPOTKANIE 18 kwiecień 2016 (dr. Zadrożny) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 18 kwietnia 2016
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr ADAM ZADROŻNY
Zakład Astrofizki, NCBJ
Temat Fale grawitacyjne i astronomia wielu źródeł
Abstrakt Fale grawitacyjne zostały przewidziane przez Alberta Einsteina w pracy z 1916. W ubiegłym roku detektory Advanced LIGO zarejestrowały fale grawitacyjne po raz pierwszy (GW150914). Odkrycie zostało dokonane przez konsorcjum LIGO-Virgo. Detekcja fal grawitacyjnych otwiera nowe możliwości obserwacji wszechświata. W przyszłości, obserwacja zdarzenia w falach grawitacyjnych jak i promieniowaniu elektromagnetycznym, może pozwolić na lepsze zrozumienie najbardziej energetycznych zjawisk we wszechświecie. Informacje niesione przez fale elektromagnetyczne i fale grawitacyjne wzajemnie się uzupełniają. Fale grawitacyjne niosą informacje na temat przyśpieszenia masy w źródle, natomiast fale elektromagnetyczne na temat wyniku procesu. Obserwacje takie mogą mieć szczególne znaczenie w zrozumieniu zjawisk takich jak short Gamma Ray Burst i supernowe.

SPOTKANIE 12 stycznia 2016 (J. Kierdaszuk i inni)) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 12 stycznia 2016
wtorek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci Jakub Kierdaszuk (magistrant FUW), Michał Parniak (doktorant FUW), Tomasz Maciążek (doktorant CFT PAN), Michał Lesiuk (doktorant Wydziału Chemii UW)
Temat DIAMENTOWY GRANT, czyli jak student może zdobyć pieniądze na badania
Abstrakt Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem Diamentowy Grant, zarówno studentów IV roku, jak i młodszych lat. Laureaci poprzednich edycji konkursu omówią w skrócie założenia programu i przedstawią swoje wnioski, które uzyskały finansowanie (z fizyki doświadczalnej, teoretycznej i matematycznej) wraz z oficjalnymi recenzjami i uwagami komitetu. Na koniec przewidziany jest czas na pytania uczestników, zarówno tych piszących właśnie projekty, jak i tych, którzy będą to robić w kolejnych latach.

SPOTKANIE 14 grudnia 2015 (WALNE + WIGILIA) (edytuj)

WALNE SPOTKANIE SKFiz
Termin 14. grudnia 2015
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prowadzący Sebastian Dawid
w imieniu Zarządu
Temat WALNE SPOTKANIE SKFIZ oraz kołowa wigilia (obecność członków obowiązkowa)
Abstrakt 1. Na poniedziałkowym spotkaniu Zarząd opowie, co działo się w kole przez ostatni rok oraz jak są plany na przyszłość. Podczas głosowania zostanie wybrany Prezes Koła, który Walnemu Zgromadzeniu Członków poda pod głosowanie swoje propozycje Wiceprezesów. Do Koła zostaną zapisani nowi członkowie i wypisani nieaktywni.

2. Po spotkaniu odbędzie się kołowa wigila, podczas której będziemy jeść, pić, biesiadować i cieszyć się wspólnym towarzystwem. Będą ciasta i napoje, ale bardzo zachęcamy do przynoszenia własnych smakołyków, coby zwiększyć bogactwo na stole.

SPOTKANIE 8 grudnia 2015 (K. Lorek) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 8 grudnia 2015
wtorek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Krzysztof Lorek
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Czy zegary idealne mogą istnieć? cz. 2
Abstrakt W kontynuacji do wykładu mojego promotora, Andrzeja Dragana, sprzed miesiąca, pokażę matematyczne wyprowadzenie wyników z pracy
"Ideal clocks - a convenient fiction"

SPOTKANIE 30 listopada 2015 (Zarząd) (edytuj)

Spotkanie Zarządu SKFiz
Termin 30 listopada 2015
poniedziałek, 18:00
Miejsce 1.12, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Opis Grupa trzymająca władzę w swej pięści brutalnej a mocnej, potajemnie i w najwyższej konspiracji spotyka się by omówić plany na przyszłą działalność SKFizu.

SPOTKANIE 17 listopada 2015 (prof. Roszkowski) (edytuj)

Spotkanie KNAstr i SKFiz
Termin 17 listopada 2015
czwartek, 19:00
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Leszek Roszkowski
NCBJ
Temat Ciemna materia II
Abstrakt W planie mamy poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania jak:
część pierwsza: Skąd wiemy, że ciemna materia istnieje? Ile jej jest i jakie ma własności? Skąd się wzięła?
część druga: Czym może być ciemna materia? Jakie cząstki mogłyby ją tworzyć? Jak zweryfikować doświadczalnie potencjalnych kandydatów?

SPOTKANIE 23 listopada 2015 (Sebastian Dawid) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 23 listopada 2015
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Marek Dawid
z Roztropic
Temat Model wpływu obecności gluonów na strukturę protonu
Abstrakt Celem mojej pracy licencjackiej było udowodnienie, że nauka na uniwersytecie i pieniądze rodziców nie poszły w las. Aby tego dokonać, szukałem odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na strukturę protonu ma obecność w nim gluonów? W trakcie prelekcji postaram się wytłumaczyć, co rozumiem przez słowa "struktura protonu", "obecność gluonów" itd. , wytłumaczę model teoretyczny, którym posłużyłem się aby opisać ,,rzeczywistość fizykalną" i opowiem co z tego wyszło (albo nie wyszło). Bardziej merytoryczny abstrakt jest tu: http://skfiz.fuw.edu.pl/dzialalnosc:tatry-2015 .
Prezentacja Slajdy

SPOTKANIE 16 listopad 2015 (STAŻOWE)) (edytuj)

walizka.jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 16 listopada 2015
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Wojciech Rządkowski, Albert Wienczek, Grzegorz Mazur, Maciej Bartylak
(czekamy na dalsze zgłoszenia!)
Temat RELACJE ZE STAŻÓW NAUKOWYCH I LETNICH SZKÓŁ
Abstrakt Oddać raporty, zdać egzaminy, a co potem? Na tym spotkaniu studenci, którzy wzięli udział w ciekawych stażach zagranicznych i krajowych, opowiedzą o swoich doświadczeniach i domysłach, co liczy się przy aplikacji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pojechać w jakieś ciekawe miejsce w najbliższym roku. Jeśli byłeś na jakimś ciekawym stażu i chcesz coś powiedzieć, napisz do nas!
Podsumowanie Po spotkaniu

SPOTKANIE 5 listopada 2015 (prof. Lech Roszkowski) (edytuj)

Spotkanie KNAstr i SKFiz
Termin 5 listopada 2015
czwartek, 19:00
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Leszek Roszkowski
NCBJ
Temat Ciemna materia
Abstrakt W planie mamy poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania jak:
część pierwsza: Skąd wiemy, że ciemna materia istnieje? Ile jej jest i jakie ma własności? Skąd się wzięła?
część druga: Czym może być ciemna materia? Jakie cząstki mogłyby ją tworzyć? Jak zweryfikować doświadczalnie potencjalnych kandydatów?

SPOTKANIE 9. listopada 2015 r (prof. Przeniosło) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 9. listopada 2015 r.
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Radosław Przeniosło
IFD Zakład Struktury Materii Skondensowanej, FUW
Temat Symetria w badaniach materiałów magnetycznych
Abstrakt Aby opisać zjawiska zachodzące w materiałach magnetycznych potrzebujemy najpierw poznać symetrię struktury krystalicznej oraz symetrię uporządkowania momentów magnetycznych i jądrowych. Omówione będą związki tych dwóch rodzajów symetrii. Co jest szczególnie ważne, pokazane będą przykłady gdy wnioski z badania struktury krystalicznej mogą prowadzić do kwestionowania poprawności modelu własności magnetycznych. Możliwe jest także wnioskowanie w przeciwną stronę, tj. gdy wnioski z badania własnościmagnetycznych mogą prowadzić do kwestionowania poprawności struktury krystalicznej. Opisane będą badania eksperymentalne prowadzone m.in. metodą elastycznego i nieelastycznego rozpraszania neutronów, dyfrakcji rentgenowskiej oraz pomiarów namagnesowania. Pokazane będą przykłady badań kilku istotnych technologicznie materiałów, m. in. NdFeO3, MnO2 oraz Fe2O3 wykonanych w naszej grupie badawczej.

SPOTKANIE 3 Listopada 2015 (mgr Krzysztof Gałkowski) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 03 Listopada 2015
wtorek, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Krzysztof Gałkowski
IFD, Zakład Fizyki Ciała Stałego, FUW
Temat Optyczne własności perowskitów
Abstrakt Halogenki ołowiu i kationu organicznego, związki hybrydowe krystalizujące w strukturze perowskitu, wzbudzają gwałtownie rosnące zainteresowanie w świecie nauki i przemysłu. Ich znakomite własności absorpcyjne oraz niskie koszty wytwarzania czynią z nich atrakcyjny materiał dla fotowoltaiki. O fizycznych przyczynach tych właściwości, a także o trudnościach, które trzeba pokonać, aby skomercjalizować oparte na perowskitach ogniwa (czy się uda?) opowiem przy okazji prezentacji wyników własnych badań fundamentalnych - wyznaczania energii wiązania ekscytonu oraz masy zredukowanej dla kilku niedawno zsyntetyzowanych związków tej klasy.

Spotkanie SKFiz - "Ultrazimne gazy kwantowe na Wydziale Fizyki UW" (27 X 2015) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 27 Października 2015
Wtorek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr Mariusz Semczuk
IQOQI-Vienna, Austrian Academy of Sciences
Temat Ultrazimne gazy kwantowe na Wydziale Fizyki UW
Abstrakt Celem wykładu jest krótkie wprowadzenie do tematyki badań eksperymentalnych nad ultrazimnymi gazami kwantowymi. Opowiem o planowanych przeze mnie eksperymentach, które będą przeprowadzone w Zakładzie Optyki: produkcja pierwszych w Polsce kondensatów Bosego-Einsteina cezu-133 i potasu-41 oraz zdegenerowanego gazu fermionowego potasu-40. Wspomnę też o dużo bardziej długofalowym projekcie, jakim jest produkcja ultrazimnych cząsteczek KCs w sieciach optycznych.
Kontakt msemczuk(at)gmail
Prezentacja (niebawem)

Spotkanie SKFiz - "Ruch związanych struną mas w Szczególnej Teorii Względności" (26 X 2015) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 26. października 2015 r.
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent mgr Kamil Serafin
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Ruch związanych struną mas w Szczególnej Teorii Względności
Abstrakt Nawet tak prosty układ jak dwie ciężkie kulki związane struną (który będziemy nazywać rotorem) jest ciekawy, gdy będzie poruszał się z bardzo dużą prędkością (porównywalną z prędkością światła) lub gdy będzie się bardzo szybko obracał. W takim przypadku ważne są efekty relatywistyczne, a rozważania musimy prowadzić w ramach Szczególnej Teorii Względności (STW). Jednym z ciekawych efektów jakie wprowadza STW są oscylacje całkowitej energii i całkowitego pędu rotora, gdy porusza się on jako całość. Ta pozorna sprzeczność STW z prawami zachowania energii i pędu zostanie wyjaśniona i rozwiązana, poprzez poprawne uwzględnienie energii i pędu struny. W ramach wystąpienia, przedstawię animacje ruchu rotora widzianego przez różnych obserwatorów.
strona 1 z 212następna »