Spotkania 2013/14

Spotkania w roku akademickim 2013/14 (nowe)

SPOTKANIE 2 Czerwca 2014 (edytuj)

Spotkanie SKFiz - WALNE ZEBRANIE
Termin 02 Czerwca 2014
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr Arkadiusz Trawinski
IFT, FUW
Temat Dyskusja na temat form dynamik Diraca.
Abstrakt Powszechnie stosowana metoda opisu układu fizycznego polega na znajdowaniu ewolucji, zmiany tego układu w czasie. W 1949 roku Dirac zauważył, że nie jest to jedyny sposób. W trakcie spotkania porównamy dwie spośród trzech wyróżnionych przez Diraca metod opisu układu fizycznego, tzn. równoczasową formę dynamiki z formą dynamiki na froncie świetlnym.

SPOTKANIE 13 maja 2014 (Głazek, Michalska, Moszyński) (edytuj)

Panel dyskusyjny SKFiz i Koła "Nanorurki"
Termin 13 maja 2014
wtorek, 19:15
Miejsce SDD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Uczestnicy prof. Stanisław Głazek
Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych, IFT, FUW
prof. Agata Michalska
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, WCh UW
prof. Robert Moszyński
Pracownia Chemii Kwantowej, WCh UW
Temat Czy warto zostać naukowcem?
Abstrakt Podczas dyskusji nasi goście postarają się odpowiedzieć na pytania o zarówno o motywację do pracy naukowej, jak i o przeszkody, z jakimi trzeba się podczas niej zmagać. Poznamy opinie, czy ścieżka ta jest dla każdego oraz jak warto się rozwijać, jeżeli zdecydujemy się nią podążyć.
Gorąco zachęcamy do przygotowania swoich pytań i przesyłanie ich na lp.ude.wuf|zifks#lp.ude.wuf|zifks lub o bezpośrednie zadanie ich podczas panelu. Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji!

SPOTKANIE 6 maja 2014 (dr hab. Maciej Kamiński) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 6 maja 2014
wtorek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent dr hab. MACIEJ KAMIŃSKI
Zakład Fizyki Biomedycznej, IFD, FUW
Temat Zależności przyczynowe sygnałów w opisie parametrycznym
Abstrakt W analizie szeregów czasowych, a w szczególności danych neurobiologicznych, często chcielibyśmy wiedzieć, czy jakiś sygnał może mieć wpływ na inny sygnał i jak moglibyśmy taki wpływ opisać. Wychodząc od definicji przyczynowości w sensie Grangera, zaprezentowane zostanie podejście pozwalające na oszacowanie związków przyczynowych w układach wielu sygnałów bazujące na modelu autoregresyjnym. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania i pułapki czyhające na badacza tych zależności.

SPOTKANIE 10 Kwietnia 2014 (dr Krzysztof Karpierz) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 10 Kwietnia 2014
czwartek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent dr Krzysztof Karpierz
IFD, FUW
Temat Jak klasyczna daleka podczerwień stała się przebojowymi Terahercami
Abstrakt Na seminarium opowiem o historii i teraźniejszości badań prowadzonych na Hożej, a dotyczących zjawisk zachodzących w związkach półprzewodnikowych, w niskich temperaturach, w silnych polach magnetycznych, w których główną rolę grają fotony i energie rzędu pojedynczych milielektronowoltów (meV).

SPOTKANIE 20 Marca 2014 (Javier de Lucas Araujo) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 20 Marca 2014
czwartek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent Javier de Lucas Araujo
KMMF, FUW
Temat Układy Liego: teoria i zastosowania II
Abstrakt Układ Liego to układ równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu, którego ogólne rozwiązanie może być zapisane za pomocą funkcji, tzw. zasady superpozycji, pewnych skończonych rodzin rozwiązań układu i zbioru stałych. Na przykład, układy równań róż-niczkowych liniowych i równania Riccatiego są układami Liego. Geometrycznie, układ Liego można zinterpretować jako krzywą w algebrze Liego pól wektorowych skończonego wymiaru.

W czasie tego wykładu opiszę podstawowe właściwości układów Liego, np. jak korzystać z nich aby łatwo rozwiązać równania liniowe pierwszego rzędu. Ponadto, pokażę kilka no-wych zastosowań tych układów w fizyce i matematyce. Dokładniej, pokażę, że układy Liego mogą być wykorzystywane do badań równań Kummera-Schwarza, oscylatorów Winternitza-Smorodinsky'ego i równań różniczkowych Riccatiego drugiego i trzeciego rzędu.

W związku z tym, przedstawię nowy rodzaj układów Liego na rozmaitościach symplek-tycznych, tzw. układy Liego-Hamiltona, które posiadają wiele interesujących właściwości. Te właściwości mogą być używane do badań symetrii Liego, zasady superpozycji i innych cech tych układów. Później, przedstawię jak układy Liego i układy Liego-Hamiltona mogą być wykorzystane do badania problemów z mechaniki kwantowej. Na końcu, skomentuję jak uogólnić poprzednie wyniki aby przeanalizować bardziej ogólne układy równań różnicz-kowych za pomocą innych struktur geometrycznych: struktury Poissona, Khlera, Diraca, itd
Wymagania ogólne Druga cześć: podstawowa znajomość geometrii symplektycznej i innych struktur geometrycznych.
Prezentacja **PDF**

SPOTKANIE 13 Marca 2014 (Javier de Lucas Araujo) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 13 Marca 2014
czwartek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent Javier de Lucas Araujo
KMMF, FUW
Temat Układy Liego: teoria i zastosowania I
Abstrakt Układ Liego to układ równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu, którego ogólne rozwiązanie może być zapisane za pomocą funkcji, tzw. zasady superpozycji, pewnych skończonych rodzin rozwiązań układu i zbioru stałych. Na przykład, układy równań róż-niczkowych liniowych i równania Riccatiego są układami Liego. Geometrycznie, układ Liego można zinterpretować jako krzywą w algebrze Liego pól wektorowych skończonego wymiaru.

W czasie tego wykładu opiszę podstawowe właściwości układów Liego, np. jak korzystać z nich aby łatwo rozwiązać równania liniowe pierwszego rzędu. Ponadto, pokażę kilka no-wych zastosowań tych układów w fizyce i matematyce. Dokładniej, pokażę, że układy Liego mogą być wykorzystywane do badań równań Kummera-Schwarza, oscylatorów Winternitza-Smorodinsky'ego i równań różniczkowych Riccatiego drugiego i trzeciego rzędu.

W związku z tym, przedstawię nowy rodzaj układów Liego na rozmaitościach symplek-tycznych, tzw. układy Liego-Hamiltona, które posiadają wiele interesujących właściwości. Te właściwości mogą być używane do badań symetrii Liego, zasady superpozycji i innych cech tych układów. Później, przedstawię jak układy Liego i układy Liego-Hamiltona mogą być wykorzystane do badania problemów z mechaniki kwantowej. Na końcu, skomentuję jak uogólnić poprzednie wyniki aby przeanalizować bardziej ogólne układy równań różnicz-kowych za pomocą innych struktur geometrycznych: struktury Poissona, Khlera, Diraca, itd.
Wymagania ogólne Pierwsza cześć: podstawowa znajomość grup Liego, mechaniki klasycznej, mechaniki kwantowej, geometrii różniczkowej.
Prezentacja **PDF**

SPOTKANIE 27 lutego 2014 (Jacek Puchta) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 27 lutego 2014
czwartek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr JACEK PUCHTA
Instytut Fizyki Teoretycznej, Katedra Teorii Względności i Grawitacji, FUW
Temat Kwantowa grawitacja i szacowanie całek z parametrem
Abstrakt Kwantowa grawitacja pętlowa (Loop Quantum Gravity) to jedna z dróg poszukiwania kwantowej teorii pola grawitacyjnego. Opiera się ona założeniu, że pole grawitacyjne nie jest zdefiniowane *na* przestrzeni, ale samo w sobie *jest* przestrzenią. W związku z tym szukamy teorii, która opisuje kwantowe własności wielkości geometrycznych - takich jak powierzchnia czy objętość.
Mój wykład składał się będzie z dwóch części. Na początku przedstawię wprowadzenie to kwantowej grawitacji pętlowej, po krótce uzasadnię jej formę, pokażę, co można w ramach tej teorii obliczyć oraz omówię, czego policzyć się nie da.
W drugiej części wykładu zaprezentuję ciekawy (i otwarty) problem rachunkowy, na który natknąłem się licząc jedną z amplitud przejścia. Podejrzewam, że rozwiązanie tego problemu leży w zasięgu studentów 3 roku, a może nawet 2 roku - osoby chcące mieć wkład w rozwój kwantowej grawitacji (lub po prostu zmierzyć się z takim zagadnieniem) zapraszam po wykładzie do dyskusji i współpracy.
Prezentacja "Jacek Puchta - Loop Quantum Gravity for SKFiz"

SPOTKANIE 24 lutego 2014 (Sylvain Poirier) (edytuj)

SKFiz Seminar
Date and time 25 February 2014
Tuesday, 19:15
Place SDT, Faculty of Physics UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Speaker SYLVAIN POIRIER
Title Understanding Special Relativity by geometric intuition (2/2)
Synopsis Space and time are known to be mere aspects (dimensions) of a 4-dimensional space, whose geometry (of Minkowski) is very similar to the usual (Euclidean) space geometry, while the classical ideas of space and time should be dismissed as misleading, unphysical tools. But instead of trying to prove this inside the wrong language, we will show how the concepts and intuition of pure geometry (without time) can directly serve as a better initial basis to understand and express the theory:
- How to imagine an Euclidean space playing a role of space-time, approximately Galilean for small speeds and with "relativistic effects" at large speeds.
- What is affine geometry, made of the common concepts between geometries of Euclid and Minkowski.
- How the articulations between affine and Euclidean geometries can guide us to define and represent the geometry of Minkowski.
- How to formally convert properties and formulas describing common phenomena between geometries, so as to effectively resolve some Relativity problems by geometry.

SPOTKANIE 20 lutego 2014 (Sylvain Poirier) (edytuj)

SKFiz Seminar
Date and time 20 February 2014
Thursday, 19:15
Place SDT, Faculty of Physics UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Speaker SYLVAIN POIRIER
Title Understanding Special Relativity by geometric intuition (1/2)
Synopsis Space and time are known to be mere aspects (dimensions) of a 4-dimensional space, whose geometry (of Minkowski) is very similar to the usual (Euclidean) space geometry, while the classical ideas of space and time should be dismissed as misleading, unphysical tools. But instead of trying to prove this inside the wrong language, we will show how the concepts and intuition of pure geometry (without time) can directly serve as a better initial basis to understand and express the theory:
- How to imagine an Euclidean space playing a role of space-time, approximately Galilean for small speeds and with "relativistic effects" at large speeds.
- What is affine geometry, made of the common concepts between geometries of Euclid and Minkowski.
- How the articulations between affine and Euclidean geometries can guide us to define and represent the geometry of Minkowski.
- How to formally convert properties and formulas describing common phenomena between geometries, so as to effectively resolve some Relativity problems by geometry.

SPOTKANIE 21 stycznia 2014 (Piotr Morawiecki) (edytuj)

1288297438.png
Spotkanie SKFiz
z cyklu "Jaki pożytek ma fizyk z komputera?"
Termin 21 stycznia 2014
wtorek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent PIOTR MORAWIECKI
Wydział Fizyki UW
Temat Wstęp do algorytmów genetycznych i ich zastosowania w fizyce
Abstrakt Algorytmy genetyczne bazują na mechanizmach znanych z teorii ewolucji: doborze naturalnym i mutacjach. Ich celem jest szukanie optymalnego rozwiązania zdefiniowanego problemu. Algorytm opiera się na stworzeniu grupy możliwych rozwiązań, ich ocenie i przejściu skuteczniejszych do następnego „pokolenia”, przy jednoczesnej wymianie ich cech z innymi potencjalnymi rozwiązaniami. Na wykładzie przedstawiony zostanie mechanizm działania podstawowego algorytmu genetycznego, działającego na łańcuchach binarnych z jednym operatorem krzyżowania i mutacji. Jego działanie zostanie przedstawione na przykładzie szukania globalnego minimum funkcji z wieloma lokalnymi minimami, z omówieniem roli poszczególnych operatorów i parametrów. W drugiej części wykładu, zaprezentowane zostaną wyniki różnych prac badawczych, w których stosowano metody ewolucyjne do rozwiązywania zagadnień z dziedziny fizyki molekularnej i chemii, np. modelowania struktury nanoklasterów miedzi i złota czy poszukiwania stabilnych konformacji białek powstających w procesie ich zwijania.
Kody źródłowe AlgorytmyGenetyczne.rar

JA I MÓJ LICENCJAT, 13. stycznia 2014r. (edytuj)

"Ja i mój licencjat"
Termin 13. stycznia 2014r.
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent Maria Różańska
FUW
Temat Badanie trajektorii inflacyjnych w modelach inflacji kosmologicznej z wieloma polami skalarnymi
Abstrakt Celem poniższej pracy było zbadanie trajektorii inflacyjnych w modelach inflacji kosmologicznej z dwoma polami skalarnymi. Wybrano dwa modele inflacji, jeden ze standardową postacią członów kinetycznych, a drugi z niekanonicznym członem kinetycznym, i przeprowadzono dla nich analizę numeryczną. Porównanie trajektorii inflacyjnych w przestrzeni pól pozwoliło stwierdzić, że niekanoniczny człon kinetyczny dla danego pola wpływa na znaczne zwiększenie wartości początkowych tego pola oraz w przypadku, gdy drugie pole ma początkową wartość równą zero powoduje jego ewolucję podczas inflacji.

SPOTKANIE 14.01.2014r. (prof. Andrzej K. Wróblewski) (edytuj)

Seminarium SKFiz
Termin 14. stycznia 2014r.
wtorek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. Andrzej K. Wróblewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, FUW
Temat Niezwykły rok 1913?
Abstrakt Trudność w rozważaniu wydarzeń z przeszłości stanowi to, że niejako automatycznie próbujemy oceniać je z dzisiejszego punktu widzenia i dzisiejszej wiedzy. Oceniamy więc obecnie, że rok 1913 był dla fizyki rokiem szczególnym ze względu na ważne odkrycia, w tym przede wszystkim wysunięcie przez Nielsa Bohra nowego, tzw. planetarnego modelu atomu. Tymczasem sto lat temu sytuacja była inna. W wykładzie przedstawię ówczesne poglądy na strukturę atomów oraz reakcję fizyków na idee Bohra, które były sprzeczne z przyjętymi zasadami fizyki klasycznej. Okaże się, że model Bohra miał wówczas wielu przeciwników. Postaram się przedstawić powody, dla których wielu fizyków, nawet wybitnych (jak późniejsi laureaci Nagrody Nobla z fizyki) było nastawionych krytycznie do tego nowego pomysłu wyjaśnienia budowy atomu.

SPOTKANIE 16.12.2013 (prof. Stanisław Głazek) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 16. grudnia 2013
poniedziałek, 19:15
Miejsce SST, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. Stanisław Głazek
Temat Grupa renormalizacji i jej znaczenie w fizyce - kontynuacja
Ważne Na seminarium kontynuowany będzie temat procedury grupy renormalizacji. Po części naukowej odbędzie się spotkanie wigilijne, na które serdecznie zapraszamy.
Notatki Pobierz (PDF)

JA I MÓJ LICENCJAT, 16. grudnia 2013 (edytuj)

ODWOŁANE!

"Ja i mój licencjat"
Więcej o (już nie takiej nowej) inicjatywie można przeczytać tu.
Termin 16. grudnia 2013
poniedziałek, 19:15
Miejsce SST, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent JOANNA DUDA
Temat Słuchowe potencjały wywołane u osób ze słuchem absolutnym.
Abstrakt Celem pracy było zbadanie różnic w potencjałach wywołanych bodźcami tonalnymi w paradygmacie typu Odd ball, pomiędzy osobami mającymi słuch absolutny, a grupą nieposiadającą słuchu absolutnego i grupą kontrolną bez jakiegokolwiek wykształcenia muzycznego. Hipoteza zaprezentowana w (Kosuke Itoh (2005)) jest następująca: osoby obdarzone słuchem absolutnym, w odróżnieniu od tych posiadających słuch relatywny, mogą rozpoznawać wysokość dźwięków bez odwoływania się do dźwięku wzorcowego oraz pamięci. Operacje odwoływania się do pamięci powinny wpływać na kształt potencjału P300. W niniejszej pracy zreplikowano eksperyment opisany w artykule (Kosuke Itoh (2005)) dotyczący modalności słuchowej, uzyskując zgodne wyniki oraz zaproponowano i wykonano eksperyment w analogicznym paradygmacie dla modalności wzrokowej.
Materiały Pojawią się po spotkaniu.

SPOTKANIE 2 grudnia 2013 (spotkanie stażowe) (edytuj)

walizka.jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 2 grudnia 2013
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent Barbara Latacz, Krzysztof Lis, Piotr Morawiecki, Piotr Podlaski, Tomasz Smołka Wydział Fizyki UW
(czekamy na dalsze zgłoszenia!)
Temat RELACJE ZE STAŻÓW NAUKOWYCH I LETNICH SZKÓŁ
Abstrakt Oddać raporty, zdać egzaminy, a co potem? Na tym spotkaniu studenci, którzy wzięli udział w ciekawych stażach zagranicznych i krajowych, opowiedzą o swoich doświadczeniach i domysłach, co liczy się przy aplikacji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pojechać w jakieś ciekawe miejsce w najbliższym roku. W programie:
* Barbara Latacz CERN
* Krzysztof Lis CERN
* Piotr Morawiecki Instytut Badań Systemowych PAN
* Piotr Podlaski, Tomasz Smołka Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Jeśli byłeś na jakimś ciekawym stażu i chcesz coś powiedzieć, napisz do nas!
Podsumowanie link

SPOTKANIE, 25. listopada 2013 (edytuj)

Spotkanie SKFiz / Walne Zgromadzenie
Termin 25 listopada 2013
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. Stanisław Głazek
Temat Grupa renormalizacji i jej znaczenie w fizyce.
Ważne O godzinie 19:00 w SSD rozpocznie się Walne Zgromadzenie, na którym wybrany zostanie nowy prezes Koła. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur na stanowisko prezesa bądź rozważenie chęci działania w zarządzie. Obecność członków jest obowiązkowa. W zgodzie ze Statutem, zarząd zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy członków osób, które nie wykazywały się w ostatnim czasie aktywnością i nie usprawiedliwią przed poniedziałkiem swojej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu.
Notatki Pobierz (PDF)

JA I MÓJ LICENCJAT, 19. listopada 2013 (edytuj)

"Ja i mój licencjat",
Więcej o nowej inicjatywie można przeczytać tu
Termin 19 listopada 2013
wtorek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent ALBERT WIENCZEK
Temat Separacja ruchu środka masy w układzie relatywistycznych cząstek naładowanych w zewnętrznym polu elektromagnetycznym.
Abstrakt Rozważam układ N cząstek oddziałujących elektromagnetycznie. Każda cząstka ma określoną masę, ładunek, spin i średni kwadratowy promień ładunkowy. Najpierw pokazuję, jak przy pomocy transformacji kanonicznych zastosowanych do hamiltonianu odseparować zewnętrzne stopnie swobody od wewnętrznych dla nierelatywistycznych cząstek oddziałujących ze sobą potencjałem kulombowskim w zewnętrznym polu elektromagnetycznym. Następnie, rozważając cząstki relatywistyczne w jednorodnym polu elektrycznym, stosuję odpowiednie transformacje kanoniczne i otrzymuję efektywny hamiltonian z częściową separacją ruchu środka masy. Pozwala on wyznaczyć podstawowe parametry układu cząstek, w szczególności elektryczną polaryzowalność statyczną.
Prezentacja Pobierz (PDF)

SALON TEORETYCZNY 12 listopada 2013 (edytuj)

Salon Teoretyczny SKFiz
Termin 12 listopada 2013,
wtorek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent PATRYK KUBICZEK
Temat Skąd biorą się własności magnetyczne metali? Część II
Abstrakt Podczas spotkania przedstawię w nieco zmodyfikowanej wersji swój referat na XII OSKNF na temat efektu de Haasa-van Alphena, a także zaznajomię uczestników z metodami fizyki statystycznej mającymi zastosowanie w wyjaśnianiu własności magnetycznych.  

SALON TEORETYCZNY 5 listopada 2013 (Patryk Kubiczek) (edytuj)

Salon Teoretyczny SKFiz
Termin 5 listopada 2013
wtorek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent PATRYK KUBICZEK
Temat Skąd biorą się własności magnetyczne metali? Część I
Abstrakt Podczas 3-4 spotkań postaramy się zrozumieć efekt de Haasa-van Alphena stanowiący podstawę wielu metod badawczych fizyki ciała stałego. Po drodze poznamy i opiszemy ilościowo własności dia- i paramagnetyczne metali. Na pierwszym spotkaniu przypomnimy sobie lub nauczymy się podstaw mechaniki kwantowej oraz rozwiążemy równanie Schrödingera dla oscylatora harmonicznego. Zapraszam szczególnie studentów I i II roku, starsi mogą dołączyć na kolejnym spotkaniu.

SPOTKANIE 29 października 2013 (Radosław Przeniosło) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 29 października 2013
wtorek, 18:15
Miejsce SDD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. RADOSŁAW PRZENIOSŁO
Zakład Struktury Materii Skondensowanej (SMS), Instytut Fizyki Doświadczanej, FUW
Temat Tekstura materiałów magnetycznych badana metodą dyfrakcji
Abstrakt Krystality materiałów ferromagnetycznych po umieszczeniu w stałym polu magnetycznym można obrócić tak, żeby kierunek ich momentu magnetycznego był ustawiony równolegle do kierunku pola magnetycznego. Obserwacja tego zjawiska jest powszechnie znana z bardzo popularnego pokazu, gdy opiłki żelaza układają się wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Obserwacja krystalitów nie daje nam informacji na temat zmiany orientacji przestrzennej osi poszczególnych krystalitów po włączeniu pola magnetycznego. Informację o skręceniach osi krystalitów można uzyskać stosując metodę dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego albo dyfrakcji neutronów. Dzięki tym metodom można określić zmiany rozkładu kierunków osi krystalitów po włączeniu pola, czyli można uzyskać ilościowy opis tzw. tekstury wywołanej przez pole magnetyczne. Przedstawione będą wyniki badań przeprowadzonych dla tlenków żelaza i tlenków manganu przy pomocy dyfrakcji promieniowania synchrotronowego (ESRF Grenoble) oraz dyfrakcji neutronów (PSI, Villigen). Uzyskane wyniki prowadzą do interesujących wniosków i nowych pytań.
strona 1 z 212następna »