Spotkania 2010/11

Semestr letni 2010/11

Problem Solving 23 V 2011 (edytuj)

Problem Solving
Termin 23 maja 2011
poniedziałek, 09:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prowadzący mgr Maciej Lisicki
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Odrobina idealnej hydrodynamiki
Abstrakt Warsztaty będą wprowadzeniem do metod analizy zespolonej przydatnych w hydrodynamice do opisu zachowania cieczy idealnej (nielepkiej). Pokażemy zalety i wady takiego opisu, przy okazji poznając elegancki kawałek fizyki.

SPOTKANIE 23 V 2011 (prof. Bogdan Cichocki) (edytuj)

smoluchowski.jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 23 maja 2011
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. Bogdan Cichocki
Instytut Fizyki Teoretycznej,
Katedra Fizyki Materii Skondesowanej
Temat Marian Smoluchowski - życie i twórczość
Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Smoluchowski

SPOTKANIE 18 IV 2011 (Maciej Kozubal, Piotr Olejniczak) (edytuj)

dotknac.jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 18 kwietnia 2011
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent Maciej Kozubal (ZFCS UW),
Piotr Olejniczak (MISMaP)
Temat DOTKNĄĆ FIZYKI, czyli o projektach, doświadczeniach i pokazach
Abstrakt Spotkanie będzie miało formę swobodnej rozmowy prelegentów z uczestnikami. Obecnie SKFiz oprócz wykładów prowadzi przeróżne inicjatywy, pozwalające na realizację wewnętrznej potrzeby działania, odkrywania i dzielenia się wiedzą.W naszym odczuciu tych inicjatyw nieco brakuje w standardowym toku studiów. Chcielibyśmy m.in. zachęcić Was do pomysłu tworzenia SKFizowych pokazów, doświadczeń i urządzeń, dających możliwość kreatywnego i przyjemnego poznawania fizyki. Poza tym opowiemy o naszych doświadczeniach i planach. Jednym zdaniem - koniec z oglądaniem Fizyki przez szybę wystawową, czas dotknąć jej samemu!
Ogłoszenie Ogłoszenie

Spotkanie z Białorusią 15 IV 2011 (edytuj)

Plakat.jpg
Spotkanie z Białorusią: Czarnobyl - 25 lat później
Termin 15 kwietnia 2011
piątek, 19:00
Miejsce sala im. Brudzińskiego
Pałac Kazimierzowski, Kampus Centralny UW
Krakowskie Przedmieście 26/28
maps.google.com
Facebook Spotkanie z Białorusią
Plan
Film Projekcja filmu "Wierzyć tylko wiatrowi" (reż. Viktar Korzun)
opowiadający o życiu w tzw. "zonie"
później porozmawiamy z reżyserem
Wykład prof. Łukasz Turski
"Czym jest, a czym nie jest energia nuklearna."
Dyskusja Szansach i zagrożeniach jakie niesie ze sobą energia atomowa.

Problem Solving 11 IV 2011 (edytuj)

Problem Solving
Termin 11 kwietnia 2011
poniedziałek, 10:15
Miejsce SST, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prowadzący warsztaty Grzegorz Gil
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Procedura renormalizacji

Problem Solving 4 IV 2011 (edytuj)

Problem Solving
Termin 4 kwietnia 2011
poniedziałek, 10:15
Miejsce SST, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prowadzący warsztaty Grzegorz Gil
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Łamanie symetrii w teorii pola

SPOTKANIE 28 III 2011 (mgr Kajetan Rózycki) (edytuj)

Fukushima.jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 28 III 2011 r
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr Kajetan Różycki
członek Zespołu Analiz Reaktorowych Centrum Informatycznego Świerk, IPJ
Temat Co wydarzyło się w Fukushimie?
Reaktory wodne wrzące
Abstrakt Na spotkaniu koła przedstawiona zostanie technologia zastosowanych w Fukushimie reaktorów wrzących. Opisane zostaną zainstalowane w nich systemy zabezpieczeń oraz ich ogólne funkcjonowanie w czasie niedawnej awarii.
Ogłoszenie Ogłoszenie *.pdf
Materiały Prezentacja *.pdf
Film z prezentacji w IPJ

Problem Solving 21 III 2011 (edytuj)

Ogłoszenie

Problem Solving
Termin 21 III 2011
poniedziałek, 10:15
Miejsce SST, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prowadzący warsztaty mgr Mateusz Iskrzyński
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Opis Na drugim spotkaniu będziemy kontynuować tematykę algebraiczną.
(Przyniosę też jakieś zadania bardziej fizyczne z otwartym rozwiązanie - można poeksperymentować i z tą formą.

Po spotkaniu

/Mateusz/: Michał Dąbrowski wyraził zainteresowanie spontanicznym łamaniem symetrii, więc wykorzystując zestaw przygotowany na UJ zagłębiliśmy się w klasyczną teorię pola. Moim zdaniem dla studentów było to dużo mniej elementarne, dużo więcej mojego opowiadania, interpretacji których nie sposób prześledzić do końca.

/feedback/: obecni studenci (Michał i Grzesiek) byli dużo bardziej zadowoleni i chcą kontynuować tą tematykę;

SPOTKANIE 14 III 2011 (mgr Karolina Milowska) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 14 marca 2011
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr Karolina Milowska
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Nanorurki węglowe i grafen a nowe materiały
Abstrakt Grafen oraz nanorurki węglowe stanowią podstawowe obiekty nanotechnologii. Z jednej strony, unikalne własności elektryczne grafenu i nanorurek czynią te układy bardzo obiecującymi dla przyszłych urządzeń elektrycznych, z drugiej, ich własności mechaniczne implikują rozliczne zastosowania dla wzmacniania własności materiałów kompozytowych. Omówię rolę funkcjonalizacji nanorurek molekułami -COOH, -OH, CHn i NHn (n=1,2,3,4) pod kątem stabilności, jak i własności elastycznych, tychże obiektów. W przypadku grafenu z dołączynymi grupami -OH omówię własności magnetyczne i elektryczne, pod katem zastosowania tego materiału w czujnikach substancji chemicznych i biologicznych.

Problem Solving 14 III 2011 (edytuj)

Ogłoszenie

Problem Solving
Termin 14 marca 2011
poniedziałek, 10:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prowadzący warsztaty mgr Mateusz Iskrzyński
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Ogłoszenie Problem Solving #1
Zadania Zadania z algebry #1

Po spotkaniu

Na pierwsze spotkanie przewidziane zostały problemy matematyczne - ich celem i myślą przewodnią jest analiza symetrii jakie posiadają teorie fizyczne. Niezbędnym narzędziem są tu m. in. grupy i algebry Liego. Wychodząc od prostych faktów na poziomie elementarnych definicji śledzimy zastosowanie metody tzw. "operatorów drabinkowych", w końcu pozwalającej sklasyfikować też wszystkie możliwe podstawowe transformacje jakim podlegać mogą obiekty w dowolnej teorii fizycznej przy relatywistycznej transformacji między układami odniesienia. 3 na 4 uczestników nie wiedziało nic o algebrach Liego - zaczęliśmy od wprowadzenia i najprostszych zadań, konstrukcji bazy algebry, kompleksyfikacji algebry, izomorfizmów prostych algebr macierzowych, każdy rozwiązywał zagadnienia w swoim tempie.

/Mateusz/: Przygotowałem zadania wprowadzające w techniki klasyfikacji reprezentacji algebr Liego pozwalającej na konstruowanie teorii fizycznych spełniających zadaną symetrię, np. niezmienniczość lorentzowską, czyli np. metodę operatorów drabinkowych. Studenci w 3/4 składu nie znali pojęcia algebry Liego, więc rozwiązywaliśmy proste problemy konstrukcji bazy algebry, kompleksyfikacji algebry, izomorfizmów prostych algebr macierzowych. Każdy pracował indywidualnie, ja kontrolowałem, dawałem wskazówki, wskazywałem błędy unikając dostarczania oznajmujących odpowiedzi na pytania, starając się skłonić studenta do samodzielnego znalezienia rozwiązania, uzyskania pewności na drodze własnego zrozumienia.

/feedback/: zbyt matematyczne, z jednej strony fajnie zobaczyć sens i kontekst teorii grup tak szybko i głęboko, ale chciano więcej fizyki, zgłoszone zainteresowania:
"kwantowa teoria informacji (tak bardziej z matematycznego punktu widzenia)
zagadnienia związane z łamaniem symetrii, np w Modelu Standardowym
własności ekscytonów i struktur niskowymiarowych (kropki kwantowe, itd.)
zastosowanie metod mechaniki kwantowej w optyce doświadczalnej (Clebsh-Gordon)
teoria grup (grupy Lorentza) z fizyce atomowej i cząsteczkowej (głównie w spektroskopii laserowej/molekularnej)"

SPOTKANIE 21 II 2011 (dr Rafał Demkowicz-Dobrzański) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 21 lutego 2011
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent dr Rafał Demkowicz-Dobrzański
Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej, IFT UW
Temat Pomiar kwantowy: od mistycyzmu do statystyki
Abstrakt Opowiem o pomiarach kwantowych z punktu widzenia kwantowej teorii estymacji, której celem jest poszukiwanie pomiarów kwantowych pozwalających na optymalną ekstrakcję informacji zawartej w stanach kwantowych. Wspomnę o potencjalnych zastosowaniach tj. zwiększenie precyzji interferometrów grawitacyjnych oraz zegarów atomowych.

Semestr zimowy 2010/11

SPOTKANIE 17 I 2011 (mgr Tomasz Kazimierczuk)

Termin 17 stycznia 2011
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr Tomasz Kazimierczuk
Zakład Fizyki Ciała Stałego, IFD UW
Temat Najlepiej smakuje na zimno - o spektroskopii kropek kwantowych
Abstrakt Podczas spotkania przybliżę tematykę półprzewodnikowych kropek kwantowych z punktu widzenia eksperymentatora. Czym są te kropki i dlaczego są interesujące? Czy wiemy już o nich wszystko? Czy coś ciekawego zostało jeszcze do odkrycia? A jeśli tak, to jak się do tego zabrać?

SPOTKANIE 10 I 2011 (mgr Jacek Puchta)

Termin 10 stycznia 2011
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr Jacek Puchta
Katedra Teorii Względności i Grawitacji, IFT UW
Temat Wisielec z pianą na ustach, czyli od teorii grup do kwantowej grawitacji
Abstrakt W moim wystąpieniu postaram się w przystępny sposób przedstawić dynamicznie rozwijające się podejście do kwantowania grawitacji: grawitację pętlową. Opowiem o podstawowych strukturach tej teorii (czyli co to są te piany, które oni biją?), o ostatnich sukcesach (nie wielki wybuch, tylko wielki bounce? jaki bounce?), a także zarysuję aktualnie badane problemy (czyli kiedy w końcu będziemy umieli policzyć, że Słońce przyciąga Ziemię?).
Zgodnie z dewizą Einsteina o wszystkim należy mówić w sposób tak prosty, jak to możliwe, ale nie w prostszy. Dlatego wykład będzie miał charakter popularyzatorski, aczkolwiek zakładał będę u słuchaczy pewną orientację w pojęciach mechaniki kwantowej oraz w teorii grup.

NOWY ZARZĄD 13 XII 2010

W wyniku głosowania uchwalono nowy zarząd:
Arkadiusz Trawiński - prezes
Aleksander Kubica - wiceprezes
Maciej Kozubal - wiceprezes
Piotr Olejniczak - sekretarz

SPOTKANIE 13 XII 2010 (Arkadiusz Trawiński)

Najbliższe spotkanie
Termin 13 grudnia 2010
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent Arkadiusz Trawiński
MISMaP
Plan spotkania - wybory na prezesa
- głosowanie nad nowym statutem
- prezentacja
Temat Nie tylko egzaminy, czyli o stażach i szkołach letnich słów kilka
Abstrakt Celem referatu będzie pokazanie, że życie uniwersytecie nie kończy się na zdawaniu kolejnych egzaminów, a można by rzec, że dopiero od tego się zaczyna. Omówione zostaną:
- badania naukowe realizowane w ramach SKFiz,
- studenckie konferencje (OSKNF, Piknik naukowy),
- letnie praktyki/staże zarówno krajowe i zagraniczne,
- wakacyjne szkoły.
Ważne: O stażach warto zacząć myśleć dość wcześnie, ponieważ rejestracja na rok 2011, może kończyć się w grudniu br. lub na początku 2011 roku.
Prezentacja Nie tylko egzaminy.pdf

KONFERENCJA 10 - 12 XII 2010 (Lublin)

Krzysztof Kość

I po I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji pt.” Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki i Chemii”. Muszę powiedzieć, że było rewelacyjnie jeśli chodzi o ludzi. Bardziej otwartych fizyków nie widziałem. Momentami nawet miałem odczucie, że są normalni! Jeśli chodzi o sprawę merytoryczną to cóż, można było się tego spodziewać, najwięcej było biofizyków, zaś najliczniejsza grupa była z KRK => wszystkie nagrody zgarnęli komórkowcy.

SPOTKANIE 22 XI 2010 (mgr Michał Artymowski)

Termin 22 listopada 2010
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr Michał Artymowski
Instytut Fizyki Teoretycznej, Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych
Temat BARDZO młody Wszechświat
Abstrakt Wystąpienie będzie próbą przystępnego przedstawienia najbardziej fascynujących teorii współczesnej kosmologii - zarówno tych rozważanych przeze mnie w mojej pracy naukowej, jak i tych, którymi studenci mogliby zająć się w przyszłości. Będzie więc o kosmicznej inflacji, kwantowej grawitacji, o powstaniu struktury Wszechświata, o ciemnej energii i wielu innych. Ale przede wszystkim o tym, że kosmologia to, obok fizyki cząstek elementarnych, najbardziej dynamiczna, obiecująca i interdyscyplinarna dziedzina współczesnej fizyki!

SPOTKANIE 15 XI 2010 (prof. Kenneth G. Wilson)

Na spotkaniu koła mieliśmy niezwykłą okazję gościć prof. Kennetha G. Wilsona, fizyka, matematyka, dydaktyka. Uhonorowanego wieloma nagrodami w tym nagrodą Nobla z dziedziny fizyki.

SPOTKANIE 8 XI 2010 (prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski)

Termin 8 listopada 2010
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Wykładowca prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
Temat Fizyka 101 lat temu
Abstrakt Według potocznie panujacej opinii teoria kwantów Plancka z 1900 roku i teoria względności Einsteina z 1905 roku obaliły fizykę klasyczną. Tymczasem lektura oryginalnych materiałów z lat późniejszych, np. 1909, pokazuje, że wtedy bardzo niewielu fizyków przejmowało się tymi "nowinkami" i dalej z zadowoleniem uprawiało fizykę klasyczną.

SPOTKANIE 25 X 2010 (dziekan dr hab. Andrzej Wysmołek)

Termin 25 października 2010
poniedziałek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Wykładowca dr hab. Andrzej Wysmołek
Temat Grafen i inne struktury niskowymiarowe w silnych polach magnetycznych
Abstrakt Zastosowanie silnego pola magnetycznego pozwala bardzo efektywnie rozszerzyć możliwości poznawcze zarówno standardowych metod spektroskopowych takich jak nieelastyczne rozpraszanie światła (efekt Ramana), luminescencja, odbicie światła, jak też technik wykorzystujących transport elektronowy (przewodnictwo elektryczne, efekt Halla). Ma to ogromne znaczenie dla badań niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych, w tym również struktur węglowych, takich jak nanorurki czy grafen, będący przedmiotem tegorocznej Nagrody Nobla.
Podczas wykładu w prosty sposób zostaną omówione najbardziej spektakularne efekty, takie jak kwantowy efekt Halla, związane z zastosowaniem silnego pola magnetycznego do struktur niskowymiarowych, w tym grafenu.

Archiwum