Problem Solving - Warsztaty Metod Fizyki Teoretycznej
feynman-at-blackboard.jpg

Opis

W opinii niektórych podczas studiów na fizyce brakuje zajęć, które w swojej formie silnie angażowałyby kreatywność uczestników. Postanowiliśmy spróbować stworzyć warsztaty które odpowiadałyby na to zapotrzebowanie - otwarte w swojej formie, otwarte również na zainteresowania uczestników, zakładające przede wszystkim ich pełne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów, natomiast absolutnie nie zakładające zrealizowania jakiegokolwiek "standardowego" materiału - wyniesienie wiedzy o fizyce ma być ciekawym skutkiem ubocznym ;)

Bodźcem i inspiracją były dla nas również "Warsztaty Metod Fizyki Teoretycznej" prowadzone przez doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2007-2009 (wkrótce reaktywowane): http://sites.google.com/site/kaczek/warsztaty
W "Postępach fizyki" ukazał się artykuł Michała P. Hellera i Jana Kaczmarczyka na ten temat: "Nowa forma zajęć z fizyki", tom. 59 rocznik 2008, s. 159.

Program

Na warsztatach ćwiczyć będziemy kreatywność w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w fizyce teoretycznej w przeciągu ostatnich 50 lat. Uczestnicy, rozwiązując (samodzielnie bądź w małych grupach) zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, dotkną różnych dziedzin współczesnej fizyki. Celem zajęć jest aktywne znajdowanie rozwiązania problemu wymagającego jak najmniejszej wiedzy o tym jak należy go rozwiązać - kreatywny wysiłek, a nie realizowanie algorytmu rachunkowego!

Forma

Uczestnicy rozwiązują zadania przez 2 godziny. Pod koniec zajęć będziemy omawiać wszystkie problemy. Jednym z celów spotkań jest wypracowanie jak najskuteczniejszej formy rozwiązywania napotykanych problemów. Zadania, które zainteresują uczestników, mogą być punktem wyjścia do zaproszenia eksperta z danej tematyki na wieczorne spotkanie SKFiz.

Oczekiwania

Wstępnie zakładamy znajomość matematyki na poziomie ukończonego II roku fizyki (albo chociaż 3 semestrów) – spotkanie jest skierowane głównie do studentów lat II-IV. Zadania mają zróżnicowany poziom, dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Termin

Zarezerwowany termin: czwartki w godz. 13-15 w sali S11 na Smyczkowej, ale termin i miejsce może ulec zmianie po wspólnym ustaleniu dogodniejszej pory (przykładowo: poniedziałek 17-19 na Hożej).

Jeśli chcecie uczestniczyć w ustalaniu terminów spotkań, dołączcie do listy dyskusyjnej:
http://groups.google.com/group/problemsolving_fuw?lnk=gcimv

Prowadzący

Spotkaniami w tym semestrze kierować będą doktoranci IFT:
Maciej Lisicki (lp.ude.wuf|silkm#lp.ude.wuf|silkm)
Mateusz Iskrzyński (lp.ude.wuf|iksnyzrksI.zsuetaM#lp.ude.wuf|iksnyzrksI.zsuetaM).

Spotkania Problem Solving