O Kole
SKFiz-grupowe2.JPG

Studenckie Koło Fizyki SKFiz jest kołem naukowym skupiającym studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie SKFiz, w ramach Koła, aktywnie uczestniczą w konferencjach i stażach, realizują własne projekty badawcze, współpracują z ośrodkami naukowymi (także zagranicznymi), jak również popularyzują fizykę.

Koło powstało z końcem 2005 roku, z inicjatywy kilku studentów (prehistoria) chcących poznać fizykę z trochę innej perspektywy niż oferują to standardowe uniwersyteckie przedmioty. Od 30. I 2006 roku SKFiz figuruje w Wykazie Kół Naukowych i Artystycznych pod numerem 444 (Studencki Ruch Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim). Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Stanisław Głazek.


W trakcie 10-letniej historii Koło wygenerowało wiele sukcesów. Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez SKFiz należą:Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy nie tylko wybitnych naukowców, lecz również uznanych specjalistów z sektora przemysłowego, a także studentów i doktorantów pragnących podzielić się z innymi swoją pasją i wiedzą. Warto wspomnieć, że na spotkaniach Koła gościliśmy między innymi:

  • prof. Kennetha G. Wilsona - fizyka amerykańskiego, laureata Nagrody Nobla i Nagrody Wolfa,
  • prof. sir Rogera Penrose'a - fizyka angielskiego, laureata nagrody Wolfa,
  • prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego - długoletniego rektora Uniwersytetu Warszawskiego i dziekana Wydziału Fizyki,
  • dra hab. Andrzeja Wysmołka - prodziekana ds. studenckich na Wydziale Fizyki.
zalozenie_skfiz.jpg

Członkostwo

Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego - wiąże się to jedynie z chęcią aktywnej działalności w Kole. Członkowie SKFiz pomagają w sprawach organizacyjnych związanych z działalnością Koła, angażują się w pokazy i inne formy popularyzujące fizykę oraz reprezentują Koło na konferencjach poprzez wygłaszanie referatów i prezentowanie posterów. Wszyscy, którzy uczestniczą w spotkaniach Koła, mogą zostać sympatykami SKFiz. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie do Zarządu SKFiz deklaracji chęci przystapienia do Koła (na papierze lub w formie elektronicznej) i aktywne uczestnictwo w działaniach Koła. Przyjęcie do Koła następuje po 3-6 miesięcznym okresie próbnym, po którym Zarząd decyduje o przyjęciu (lub nieprzyjęciu w poczet członków).
Założenia i cele zawarte w statucie są realizowane poprzez:

  1. prowadzenie projektów badawczych (zarówno doświadczalnych, jak i teoretycznych),
  2. organizowanie cotygodniowych spotkań, prowadzonych zarówno przez członków SKFiz, jak i pracowników naukowych Wydziału Fizyki oraz zapraszanych gości; wykłady mogą dotyczyć wyników prowadzonych badań lub popularyzacji fizyki,
  3. współpracę z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci - w formie warsztatów naukowych dla uzdolnionej młodzieży w dziedzinie nauk ścisłych,
  4. aktywny udział w festiwalach, pokazach i piknikach naukowych,
  5. organizowanie obozów naukowych,

Sprawozdania z działalności Koła:

Inne materiały: