SKFiz - czasy prehistoryczne

Początki SKFiz:

W tym miejscu pragniemy przypomnieć wydarzenia z czasów prehistorycznych SKFiz. W miarę możliwości będziemy się starać zebrać relacje uczestników wydarzeń z początków istnienia Koła. Dotychczas archeologowie ustalili, że w skład grupy znanej jako "Ojcowie założyciele" wchodzą:

Marcin Grzybowski,
Piotr Migdał,
Mateusz Nowaczyk,
Jacek Puchta,
Lech Stawikowski,
Bartłomiej Szczygieł
.