Członkowie 2006/2007

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Stanisław D. Głazek

Zarząd SKFiz

Joanna Oracz — prezes
Mateusz Nowaczyk — wiceprezes
Lech Stawikowski — wiceprezes
Bartłomiej Szczygieł — sekretarz

Pozostali członkowie

Aleksandra Bej
Tomasz Choczewski
Paweł Duch
Marcin Grzybowski (założyciel, plakat Koła)
Mirosław Jakóbaszek
Maciej Koperski
Grzegorz Link
Paweł Magryta
Mieszko Maikowski
Piotr Migdał (założyciel, strona www, organizuje VII OSKNF)
Witold Piłat
Jacek Puchta (założyciel)
Lesław Rachwał
Tomasz Smoleński
Juliusz Stasiewicz
Marek Szczepańczyk
Łukasz Śluserski
Norbert Targosz
Arkadiusz Trawiński
Przemysław Trędak
Sebastian Trojanowski
Wojciech Wiśniewski
Piotr Witek
Krzysztof Wójcik
Krzysztof Wysocki
Krzysztof Zieleniewski
Łukasz Zinkiewicz

Członkowie w innych latach: