Potrzebna pomoc na stronie SKFiz

Drodzy studenci, członkowie SKFiz i sympatycy. Potrzebna jest pomoc przy porządkowaniu strony Koła, przede wszystkim archiwum spotkań i konferencji OSKNF. Równocześnie prosimy o pomoc przy tworzeniu transkryptu spotkania SKFiz z noblistą prof. Kennethem Wilsonem. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do zarządu Koła, lub do Sebastiana Dawida.