Dostęp do czasopism

Każdy student Wydziału Fizyki ma dostęp do czasopism naukowych poprzez stronę Biblioteki UW (kliknij tutaj). Należy podać numer legitymacji i hasło otrzymane na szkoleniu bibliotecznym, a wyświetli się pełna lista czasopism. Polecamy wyszukać: Nature Physics, lub Physical Review. Na stronie (kliknij tutaj) można znaleźć archiwum "Postępów Fizyki".