Miedzynarodowej Konferencji Mlodych Naukowcow - ICYS 2013

Chciałem przekazać informację i zaproszenie do udziału w odbywającej się w czerwcu (13-16.06) Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców - ICYS 2013, Plovdiv (Bułgaria).
Konferencja organizowana jest co dwa lata od 2007 r. i podzielona została na wiele sekcji tematycznych pokrywających szerokie spektrum dyscyplin
naukowych. Adresowana jest do młodych ludzi zaczynających swoją działalność badawczą, także studentów. Stanowi dobrą okazję do rozeznania się w rożnorodnej tematyce prac w wielu dziedzinach nauki. Przede wszystkim daje możliwość zdobycia doświadczenia w prezentowaniu swoich wyników przed szerszym gremium. Zachęcam do odwiedzenia strony konferencji: http://icys2013.uni-plovdiv.net/
Mateusz Donten,
Członek Komitetu organizycyjnego ICYS 2012,
Doktorant Instytutu Chemii Fizycznej
Uniwersytet w Zurychu