Microparticles in Stokes Flow

Symposium in honor of Francois Feuillebois' 65th birthday
August 21 - 24, 2011, Warsaw, Poland
Studenci, którzy chcą wziąć udział w zorganizowanej dyskusji z wybranym prelegentem Sympozjum proszeni są o rejestrację i kontakt: lp.vog.tppi|leikem#lp.vog.tppi|leikem