Konferencja Piknik Naukowy 2012

Koło Naukowe Fizyków Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na odbywającą się już po raz jedenasty
Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych Fizyków "Piknik Naukowy 2012", która zgodnie z naszą tradycją odbywać się będzie w jednej
z malowniczych miejscowości Beskidu Śląskiego. Tym razem w terminie od 17 do 20 maja, a w przerwach pomiędzy sesjami wykładowymi planowane jest poznawanie Wisły i okolic.

Skrócony plan XI OKKNF "Piknik Naukowy 2012" obejmuje:
- nowe miejsce dające możliwość poznania kolejnych szlaków - Wisła
- sesje wykładowe poświęcone różnym gałęziom fizyki, jej zastosowaniom oraz metodom matematycznym i komputerowym
- sesja interdyscyplinarna (astronomia, chemia, informatyka itp.)
- udział wybitnych postaci polskij nauki
- piątek przeznaczony w całości na integrację (prosimy zabrać wygodne pełne obuwie)
- legendarne wieczorne imprezy integracyjne (ognisko, DJ)
- jak zawsze wyjątkowe gadżety
- opłata konferencyjna: 220 zł (w tym 3 noclegi, pełne wyżywienie wg programu konferencji)
- limit miejsc: 60 osób
- deadline rejestracji: 6 maja 2012
- deadline zgłaszania tytułów wykładów i abstraktów: 8 maja 2012
- dla 2 najlepszych wystąpień nagroda pieniężna :D

Więcej informacji na stronie http://knf.us.edu.pl/konf2012

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy,
Anna Prokop
Sylwia Leśniak
Komitet Organizacyjny
Koło Naukowe Fizyków Uniwersytetu Śląskiego