16. Piknik Naukowy

Już można się zgłaszać do udziału w Pikniku!

W wydarzeniu mogą bezpłatnie uczestniczyć podmioty, które zaproponują interesujące pokazy popularnonaukowe, edukacyjne, artystyczne związane z tematyką Pikniku. Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić i odesłać organizatorom do 2 stycznia 2012 roku „Deklarację uczestnictwa” oraz „Formularz zgłoszeniowy”.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.pikniknaukowy.pl/standard/

W związku z tym wydarzeniem poszukujemy osób, które są chętne do pomocy w zorganizowaniu i przygotowaniu pokazów na tę okoliczność. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swego udziału na adres mailowy Koła SKFiz: lp.ude.wuf|zifks#lp.ude.wuf|zifks