Theoretical Physics Q&A

Niedawno postała strona, na której można zadać pytania na poziomie badawczym z szeroko pojętej fizyki teoretycznej:
Theoretical Physics - Stack Exchange
Jest wzorowana na podobnej stronie z matematyki, MathOverflow (w której aktywnie uczestniczą wybitni matematycy, m.in. Terence Tao, laureat medalu Fieldsa).

Dzięki tej stronie zbiór adresatów pytania rozszerza się z promotora i kilku osób z grupy badawczej na (potencjalnie) fizyków z całego Świata zajmujących się podobną działką.

Jak to działa w praktyce? Konkretny przykład użycia będzie lepszy niż tysiąc słów.