Nowy zarząd SKFiz już wybrany

7 listopada na spotkaniu Koła SKFiz został wybrany nowy Zarząd w składzie:

  • Piotr Olejniczak - Prezes Koła

Pozostali członkowie zarządu:

  • Aleksandra Klimek - Wiceprezes Koła
  • Patryk Drobiński - Wiceprezes Koła
  • Michał Dąbrowski - Sekretarz Koła
  • Andrzej Jeziorski - Skarbnik Koła

Więcej szczegółów pojawi się wkrótce w zakładce Członkowie.