Międzyuczelniana Sesja Naukowa Studentów Fizyki

Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w Międzyuczelnianej Sesji Naukowej Studentów Fizyki, która odbędzie się 26-27 listopada w Instytucie Fizyki Politechniki Krakowskiej.
Na każdy referat przewidziane jest 15 minut, a po nich 5 minut pytań. W ramach Konferencji przewidziane są wykłady zaproszonych gości między
innymi z Politechniki Krakowskiej i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
Termin zgłoszeń – 15 listopada.