Staże w CFT

Centrum Fizyki Teoretycznej zaprasza studentów III, IV i V roku kierunków ścisłych do odbycia płatnych staży naukowych trwających 1 miesiąc z możliwością przedłużenia do 3. Studenci mogą sami zaproponować temat lub wybrać z listy zaproponowanych.