New News

Aby utworzyć nowe ogłoszenie:
1. W polu poniżej wpisz tytuł ogłoszenia, np. Konferencja XY
2. Wciśnij przycisk "Utwórz"

3. W nowo otworzonym oknie wpisz treść ogłoszenia.
4. Naciśnij "Zapisz"
5. Nowo utworzone ogłoszenie zostanie zapisane pod kolejnym adresem formatu "news:nr".