Warunki zgłoszeń

Rejestracja będzie otwarta do 22 kwietnia 2017 r. Warunkiem koniecznym rejestracji jest podanie tytułu referatu, który ma się zamiar wygłosić podczas Konferencji. Po rejestracji skontaktujemy się z potencjalnym uczestnikiem, w celu potwierdzenia odebrania zgłoszenia i ustalenia szczegółów uczestnictwa.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji.