Informacje ogólne


Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów na konferencję poświęconą fizyce teoretycznej i matematycznej, która odbędzie się w dniach 5-6 maja 2017 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja jest organizowana przez uczestników Bliskich Konwerstoriów II Stopnia w celu wzmożenia wymiany myśli, pomysłów i wiedzy między studentami zainteresowanymi abstrakcyjnymi aspektami fizyki.

Podczas konferencji są przewidziane dwie równoległe sesje: teoretyczna i matematyczna. Maksymalny czas na referat to 45 minut + 15 minut na dyskusję. Tematy referatów powinny dotyczyć zagadnień z szeroko rozumianej fizyki teoretycznej i matematycznej; nadesłane abstrakty będą oceniane przez członków Komitetu Organizacyjnego i Radę Naukową Konferencji, a uczestnicy będą możliwie szybko informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu. W trakcie konferencji zostaną przyznane dwie nagrody za najlepsze referaty.

Wykład inauguracyjny, w piątek 5. maja, wygłosi prof. Jerzy Kijowski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie.


Polecamy śledzić informacje pojawiające się na stronie fejsbukowej Konferencji SKFiz.

Termin i miejsce:

  • Termin: 5-6 maja 2017 r.
  • Miejsce: Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, Warszawa
Plakat (do ściągnięcia)

plakat1.png
Kontakt: W celu kontaktu prosimy pisać pod adres: lp.ude.wuf|zifks#lp.ude.wuf|zifks lub do organizatorów.