Spotkanie 21 stycznia 2015 "Diamentowy Grant"
Spotkanie SKFiz
Termin 21 stycznia 2015
środa, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci Michał Papaj, Michał Parniak, Tomasz Maciążek
magistranci FUW
Temat Diamentowy Grant, czyli jak student może zdobyć pieniądze na badania
Abstrakt Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem Diamentowy Grant, zarówno studentów IV roku, jak i młodszych lat. Laureaci ostatniej edycji konkursu omówią w skrócie założenia programu i przedstawią swoje wnioski, które uzyskały finansowanie (z fizyki doświadczalnej, teoretycznej i matematycznej) wraz z oficjalnymi recenzjami i uwagami komitetu. Na koniec przewidziany jest czas na pytania uczestników, zarówno tych piszących właśnie projekty, jak i tych, którzy będą to robić w kolejnych latach.
Prezentacja Diamentowy Grant
Materiały Opis projektu Michała Parniaka
Linki Laureaci grantu na Wydziale