WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 15 Grudnia 2014 Wigilia kołowa + seminarium Jakuba Kierdaszuka
Walne Zebranie Członków SKFiz, Wigilia Kołowa wspólnie z kołem Astronomów
Termin 15 Grudnia 2014
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Spotkanie "Ja i mój licencjat"
Prelegent Jakub Kierdaszuk
FUW
Temat Nanodruty kwantowe przykryte grafenem
Abstrakt Struktura nanodrutów z azotku galu przykrytych od góry grafenem może być komponentem do budowy nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych. Pierwszym krokiem w realizacji tego celu jest poznanie właściwości połączenia nanodrutów i grafenu poprzez wykonanie badań podstawowych. W ramach licencjatu wykonałem pomiary luminescencji, bezkontaktowe pomiary transportowe w spektrometrze EPR i pomiary spektroskopii Ramanowskiej. Położenie grafenu na nanodrutach obniża intensywność fotoluminescencji nanodrutów i skraca czas życia nośników. W grafenie można zaobserwować efekt słabej lokalizacji pokazujący zwiększenie zdefektowania grafenu przełożonego na nanodruty w porównaniu do grafenu nałożonego na warstwę epitaksjalną azotku galu. Nanodruty wzmacniają również widma ramanowskie grafenu oraz zmieniają lokalnie parametry jego charakterystycznych pików. Obliczone na podstawie pomiarów słabej lokalizacji i spektroskopii ramanowskiej parametry defektów grafenu są ze sobą skorelowane.
Walne Zebranie Członków
OBECNOŚĆ CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA
(o uzasadnionej nieobecności prosimy wcześniej poinformować lp.ude.WUF|ziFKS#lp.ude.WUF|ziFKS)
Cel * Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z działalności koła w roku 2014
* Powołanie zarządu
Wigilia Kół SKFiz i KNASTR
Termin Godzina 20:30
Zachęta Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków SKFizu oraz KNASTRu do pozostania po spotkaniu na kołowej wigilii. Tak jak rok temu będziemy prowadzić luźne dyskusje w dobrej atmosferze. Zachęcamy wszystkich do przyniesienia własnych wypieków, potraw, napojów i wszystkiego co nada temu spotkaniu przyjemnej atmosfery - a także zgłaszania tego przed spotkaniem, dzięki czemu Wasz ulubiony Zarząd nie zbankrutuje przed Świętami.