Spotkanie 1. grudnia 2014 (Maciej Ciemny)
Spotkanie SKFiz
Termin 1. grudnia 2014
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent MACIEJ CIEMNY
FUW, WUM
Temat Receptory GPCR – spojrzenie z pogranicza medycyny i fizyki - część druga (badanie struktury białka)
Abstrakt Spotkanie jest kontynuacją seminarium wygłoszonego 20. października 2014r. Padło wówczas pytanie: "W jaki sposób bada się tak skomplikowaną strukturę jak białko? Skąd mamy geometryczny obraz białka?" Odpowiedzi na to pytanie jest poświęcone wystąpienie prelegenta.