Spotkanie 24. listopada 2014r. "Stażowe"
Spotkanie stażowe SKFiz
Termin 24. listopada 2014r.
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Klaudia Gołos (1), Klaudia Płodzień, W.Rządkowski, Adam Kordeczka (2)
z (1) IQC, (2) FUW
Temat RELACJE ZE STAŻÓW NAUKOWYCH I LETNICH SZKÓŁ
Abstrakt Oddać raporty, zdać egzaminy, a co potem? Na tym spotkaniu studenci, którzy wzięli udział w ciekawych stażach zagranicznych i krajowych, opowiedzą o swoich doświadczeniach i domysłach, co liczy się przy aplikacji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pojechać w jakieś ciekawe miejsce w najbliższym roku. Jeśli byłeś na jakimś ciekawym stażu i chcesz coś powiedzieć, napisz do nas!
Prezentacje Adam Kordeczka - Prezentacja Adama
Klaudia Płodzień - Prezentacja Klaudii
Wojciech Rządkowski -Prezentacja Wojtusia