Spotkanie 17. listopada 2014 (Mariusz Tobolski)
Spotkanie SKFiz
Termin 17. listopad 2014
poniedziałek, 19:15
Miejsce sala 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent MARIUSZ TOBOLSKI
Licencjusz KMMF, FUW
Temat Tensory a fizyka
Abstrakt Głównym celem wykładu jest przedstawienie konstrukcji iloczynu tensorowego przestrzeni wektorowych oraz podstawowych własności tensorów. Zostanie również postawione kluczowe z punktu widzenia fizyki pytanie: Jak ta konstrukcja ma się do obiektów takich jak tensor momentu bezwładności, tensor napięć Maxwella, tensor pola elektromagnetycznego, tensor metryczny w przestrzeni Minkowskiego czy też bazy iloczynowe dla układu wielu cząstek w mechanice kwantowej?