Spotkanie 3. Listopada 2014 (Aleksandra Lis)
Spotkanie SKFiz
Termin 3. listopada 2014
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Aleksandra A. Lis
ZSJ IFD FUW
Temat Egzotyczne kanały rozpadu w pobliżu linii odpadania protonu
Abstrakt Egzotyczne jądra w pobliżu linii odpadania protonu charakteryzują się dużą energią dostępną w przemianie beta. Dzięki temu możliwe są rozpady do wysoko wzbudzonych, niezwiązanych stanów w jądrze-córce i emisji tzw. protonów opóźnionych. Po raz pierwszy zaobserwowano to zjawisko 50 lat temu, a w roku 1983 odkryto jednoczesną emisję dwóch protonów opóźnionych. Jednoznaczne potwierdzenie istnienia emisji trzech protonów opóźnionych stało się możliwe dzięki nowemu typowi detektora: komorze projekcji czasowej z odczytem optycznym (ang. optical time projection chamber). Obecnie znane są tylko trzy izotopy, w których występuje to ciekawe zjawisko. Ten sam typ detektora pozwolił w 2007 roku na potwierdzenie i dokładniejsze zbadanie odkrytego zaledwie kilka lat wcześniej nowego typu promieniotwórczości: rozpadu dwuprotonowego. Wszystkie te fascynujące eksperymenty ukazują bogactwo nieznanych wcześniej, rzadkich kanałów rozpadu jąder atomowych daleko po lewej stronie ścieżki stabilności.