SPOTKANIE 2 Czerwca 2014
Spotkanie SKFiz - WALNE ZEBRANIE
Termin 02 Czerwca 2014
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr Arkadiusz Trawinski
IFT, FUW
Temat Dyskusja na temat form dynamik Diraca.
Abstrakt Powszechnie stosowana metoda opisu układu fizycznego polega na znajdowaniu ewolucji, zmiany tego układu w czasie. W 1949 roku Dirac zauważył, że nie jest to jedyny sposób. W trakcie spotkania porównamy dwie spośród trzech wyróżnionych przez Diraca metod opisu układu fizycznego, tzn. równoczasową formę dynamiki z formą dynamiki na froncie świetlnym.