SPOTKANIE 21 stycznia 2014 (Piotr Morawiecki)
1288297438.png
Spotkanie SKFiz
z cyklu "Jaki pożytek ma fizyk z komputera?"
Termin 21 stycznia 2014
wtorek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent PIOTR MORAWIECKI
Wydział Fizyki UW
Temat Wstęp do algorytmów genetycznych i ich zastosowania w fizyce
Abstrakt Algorytmy genetyczne bazują na mechanizmach znanych z teorii ewolucji: doborze naturalnym i mutacjach. Ich celem jest szukanie optymalnego rozwiązania zdefiniowanego problemu. Algorytm opiera się na stworzeniu grupy możliwych rozwiązań, ich ocenie i przejściu skuteczniejszych do następnego „pokolenia”, przy jednoczesnej wymianie ich cech z innymi potencjalnymi rozwiązaniami. Na wykładzie przedstawiony zostanie mechanizm działania podstawowego algorytmu genetycznego, działającego na łańcuchach binarnych z jednym operatorem krzyżowania i mutacji. Jego działanie zostanie przedstawione na przykładzie szukania globalnego minimum funkcji z wieloma lokalnymi minimami, z omówieniem roli poszczególnych operatorów i parametrów. W drugiej części wykładu, zaprezentowane zostaną wyniki różnych prac badawczych, w których stosowano metody ewolucyjne do rozwiązywania zagadnień z dziedziny fizyki molekularnej i chemii, np. modelowania struktury nanoklasterów miedzi i złota czy poszukiwania stabilnych konformacji białek powstających w procesie ich zwijania.
Kody źródłowe AlgorytmyGenetyczne.rar