JA I MÓJ LICENCJAT, 13. stycznia 2014r.
"Ja i mój licencjat"
Termin 13. stycznia 2014r.
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent Maria Różańska
FUW
Temat Badanie trajektorii inflacyjnych w modelach inflacji kosmologicznej z wieloma polami skalarnymi
Abstrakt Celem poniższej pracy było zbadanie trajektorii inflacyjnych w modelach inflacji kosmologicznej z dwoma polami skalarnymi. Wybrano dwa modele inflacji, jeden ze standardową postacią członów kinetycznych, a drugi z niekanonicznym członem kinetycznym, i przeprowadzono dla nich analizę numeryczną. Porównanie trajektorii inflacyjnych w przestrzeni pól pozwoliło stwierdzić, że niekanoniczny człon kinetyczny dla danego pola wpływa na znaczne zwiększenie wartości początkowych tego pola oraz w przypadku, gdy drugie pole ma początkową wartość równą zero powoduje jego ewolucję podczas inflacji.