JA I MÓJ LICENCJAT, 16. grudnia 2013
ODWOŁANE!

"Ja i mój licencjat"
Więcej o (już nie takiej nowej) inicjatywie można przeczytać tu.
Termin 16. grudnia 2013
poniedziałek, 19:15
Miejsce SST, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent JOANNA DUDA
Temat Słuchowe potencjały wywołane u osób ze słuchem absolutnym.
Abstrakt Celem pracy było zbadanie różnic w potencjałach wywołanych bodźcami tonalnymi w paradygmacie typu Odd ball, pomiędzy osobami mającymi słuch absolutny, a grupą nieposiadającą słuchu absolutnego i grupą kontrolną bez jakiegokolwiek wykształcenia muzycznego. Hipoteza zaprezentowana w (Kosuke Itoh (2005)) jest następująca: osoby obdarzone słuchem absolutnym, w odróżnieniu od tych posiadających słuch relatywny, mogą rozpoznawać wysokość dźwięków bez odwoływania się do dźwięku wzorcowego oraz pamięci. Operacje odwoływania się do pamięci powinny wpływać na kształt potencjału P300. W niniejszej pracy zreplikowano eksperyment opisany w artykule (Kosuke Itoh (2005)) dotyczący modalności słuchowej, uzyskując zgodne wyniki oraz zaproponowano i wykonano eksperyment w analogicznym paradygmacie dla modalności wzrokowej.
Materiały Pojawią się po spotkaniu.