SPOTKANIE, 25. listopada 2013
Spotkanie SKFiz / Walne Zgromadzenie
Termin 25 listopada 2013
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. Stanisław Głazek
Temat Grupa renormalizacji i jej znaczenie w fizyce.
Ważne O godzinie 19:00 w SSD rozpocznie się Walne Zgromadzenie, na którym wybrany zostanie nowy prezes Koła. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur na stanowisko prezesa bądź rozważenie chęci działania w zarządzie. Obecność członków jest obowiązkowa. W zgodzie ze Statutem, zarząd zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy członków osób, które nie wykazywały się w ostatnim czasie aktywnością i nie usprawiedliwią przed poniedziałkiem swojej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu.
Notatki Pobierz (PDF)