JA I MÓJ LICENCJAT, 19. listopada 2013
"Ja i mój licencjat",
Więcej o nowej inicjatywie można przeczytać tu
Termin 19 listopada 2013
wtorek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent ALBERT WIENCZEK
Temat Separacja ruchu środka masy w układzie relatywistycznych cząstek naładowanych w zewnętrznym polu elektromagnetycznym.
Abstrakt Rozważam układ N cząstek oddziałujących elektromagnetycznie. Każda cząstka ma określoną masę, ładunek, spin i średni kwadratowy promień ładunkowy. Najpierw pokazuję, jak przy pomocy transformacji kanonicznych zastosowanych do hamiltonianu odseparować zewnętrzne stopnie swobody od wewnętrznych dla nierelatywistycznych cząstek oddziałujących ze sobą potencjałem kulombowskim w zewnętrznym polu elektromagnetycznym. Następnie, rozważając cząstki relatywistyczne w jednorodnym polu elektrycznym, stosuję odpowiednie transformacje kanoniczne i otrzymuję efektywny hamiltonian z częściową separacją ruchu środka masy. Pozwala on wyznaczyć podstawowe parametry układu cząstek, w szczególności elektryczną polaryzowalność statyczną.
Prezentacja Pobierz (PDF)