SPOTKANIE 29 października 2013 (Radosław Przeniosło)
Spotkanie SKFiz
Termin 29 października 2013
wtorek, 18:15
Miejsce SDD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. RADOSŁAW PRZENIOSŁO
Zakład Struktury Materii Skondensowanej (SMS), Instytut Fizyki Doświadczanej, FUW
Temat Tekstura materiałów magnetycznych badana metodą dyfrakcji
Abstrakt Krystality materiałów ferromagnetycznych po umieszczeniu w stałym polu magnetycznym można obrócić tak, żeby kierunek ich momentu magnetycznego był ustawiony równolegle do kierunku pola magnetycznego. Obserwacja tego zjawiska jest powszechnie znana z bardzo popularnego pokazu, gdy opiłki żelaza układają się wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Obserwacja krystalitów nie daje nam informacji na temat zmiany orientacji przestrzennej osi poszczególnych krystalitów po włączeniu pola magnetycznego. Informację o skręceniach osi krystalitów można uzyskać stosując metodę dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego albo dyfrakcji neutronów. Dzięki tym metodom można określić zmiany rozkładu kierunków osi krystalitów po włączeniu pola, czyli można uzyskać ilościowy opis tzw. tekstury wywołanej przez pole magnetyczne. Przedstawione będą wyniki badań przeprowadzonych dla tlenków żelaza i tlenków manganu przy pomocy dyfrakcji promieniowania synchrotronowego (ESRF Grenoble) oraz dyfrakcji neutronów (PSI, Villigen). Uzyskane wyniki prowadzą do interesujących wniosków i nowych pytań.