Salonu Teoretyczny 9 kwietnia 2013 (mgr Arkadiusz Trawiński)
logo_salon_male.png
Spotkanie Salonu Teoretycznego SKFiz
Termin 9 kwietnia 2013
wtorek, 19:15
Miejsce SST, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr Arkadiusz Trawiński
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Studenckie Koło Fizyki UW
Temat PRECESJA THOMASA (1/2)
Abstrakt W trakcie dwóch spotkań wraz ze słuchaczami zostanie wyprowadzony efekt Thomasa. Ten czysto relatywistyczny efekt może w klasyczny sposób tłumaczyć poprawki do obserwowanego widma atomu wodoru. Lista poruszanych zagadnień:
* ruch obrotowy,
* przestrzeń Minkowskiego,
* transformacja Lorentza,
* układy współporuszające się,
* widmo atomowe,
* spin elektronu.
Spotkanie będzie miało formę warsztatów.