SPOTKANIE 4 marca 2013 (Michał Papaj)
Spotkanie SKFiz
Termin 4 marca 2013
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent MICHAŁ PAPAJ
Wydział Fizyki, SKFiz
Temat INFORMATYKA KWANTOWA NA KUBITACH NADPRZEWODZĄCYCH
Abstrakt We współczesnej fizyce bardzo modnym tematem stała się informatyka kwantowa, rozumiana zarówno jako badanie teoretycznych aspektów algorytmów kwantowych, jak i działalność doświadczalna zmierzająca do zbudowania działającego komputera kwantowego. Głównym problemem eksperymentalnym jest implementacja kubitu, czyli podstawowej jednostki kwantowej informacji. W moim wystąpieniu postaram się opisać jeden z możliwych sposobów realizacji kubitu w formie układu nadprzewodzącego, który badałem doświadczalnie podczas swojego stażu w Institute for Quantum Computing w Waterloo w Kanadzie.