SPOTKANIE 25 lutego 2013 (mgr Piotr Juszyński)
Spotkanie SKFiz
Termin 25 lutego 2013
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent mgr PIOTR JUSZYŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej, FUW
Temat ZWIEDZANIE LABORATORIUM MAGNETOTRANSPORTOWEGO NA HOŻEJ
Abstrakt Zjawiska transportu elektronowego (czyli przenoszenia ładunku wskutek ruchu nośników prądu) leżą u podstaw współczesnej elektroniki. Aktualny rozwój tej dziedziny rządzony jest dążeniem do miniaturyzacji urządzeń elektronicznych (nanotechnologia), łączeniem własności elektrycznych z magnetycznymi (spintronika) oraz poszukiwaniem nowych materiałów. Dlatego badamy prąd elektryczny w mikro i nanostrukturach zbudowanych z egzotycznych materiałów, takich jak grafen czy półprzwodniki półmagnetyczne.
W trakcie spotkania opowiem o fizyce naszych wybranych projektów, pokażę laboratorium "na żywo" oraz przedstawię możliwości włączenia się w naszą pracę badawczą.
Więcej o nas na: http://www.fuw.edu.pl/~lmnp
Logo logo.bmp