SPOTKANIE 18 grudnia 2012 (prof. Iwo Białynicki-Birula)
Spotkanie SKFiz
UWAGA SPOTKANIE JEST JEDNOCZEŚNIE WALNYM ZGROMADZENIEM. OBECNOŚĆ CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA!
Termin 18 grudnia 2012
wtorek, 19:15
Miejsce SDT, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. IWO BIAŁYNICKI-BIRULA
Centrum Fizyki Teoretycznej, PAN
Temat WARIACJE NA TEMAT ELEKTRODYNAMIKI
Abstrakt Na spotkaniu opowiem o różnych własnościach pola elektromagnetycznego i oddziaływań elektromagnetycznych, o których nie wspomina się na wykładach. Postaram się przekonać uczestników spotkania o wyjątkowej roli elektrodynamiki w naszym postrzeganiu świata.