SPOTKANIE 3 grudnia 2012 (prof. Stefan Pokorski)
higgs.jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 3 grudnia 2012
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. STEFAN POKORSKI
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Znaczenie odkrycia cząstki Higgsa dla teorii oddziaływań elementarnych
Abstrakt Jakie znaczenie miało odkrycie cząstki Higgsa dla teorii oddziaływań elementarnych? Przedyskutowana będzie rola ścisłych i naruszonych symetrii w formułowaniu praw podstawowych. Odkrycie cząstki Higgsa jest spektakularnym potwierdzeniem tej roli.