SPOTKANIE 29 października 2012
zasada_holograficzna.png
Spotkanie SKFiz
Termin 29 października 2012
poniedziałek, 19:00 (!)
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent dr hab. Jacek Pawełczyk, prof. UW
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat ZASADA HOLOGRAFICZNA - OD CZARNYCH DZIUR DO TEORII STRUN
Abstrakt Rozwój termodynamiki czarnych dziur w latach 70. XX wieku doprowadził do zaskakujących wniosków. Stwierdzono, że entropia czarnej dziury rośnie proporcjonalnie do jej powierzchni, a nie – jak można by się spodziewać – objętości. Wynik ten był inspiracją do zapostulowania tzw. zasady holograficznej, wedle której całkowita informacje o dowolnej ograniczonej trójwymiarowej przestrzeni jest zawarta na jej powierzchni. Około 20 lat później okazało się, że zasada holograficzna jest nieuniknioną konsekwencją teorii strun!
Podczas referatu przedstawione zostanie historyczne umotywowanie powstania zasady holograficznej oraz jej współczesna interpretacja w kontekście teorii strun.