SPOTKANIE 9 stycznia 2012 (Kotowscy)
sem_Koto(1).jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 9 stycznia 2011
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent Michał i Marcin Kotowscy
Institute for Quantum Computing, Waterloo
Temat Optyka liniowa a złożoność obliczeniowa
Abstrakt W ostatnich latach coraz częściej badane są fizyczne modele obliczeń pośrednie pod względem złożoności obliczeniowej pomiędzy komputerami klasycznymi a kwantowymi. Z drugiej strony, metody kwantowej teorii informacji często pozwalają na prostsze i bardziej eleganckie dowody zupełnie "niekwantowych" twierdzeń. W czasie referatu chciałbym przedstawić (na podstawie prac Scotta Aaronsona), jak zastosować model obliczeń oparty o pasywną optykę liniową (czy ogólniej: o nieoddziałujące bozony) do rezultatów z teorii złożoności obliczeniowej.
Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf