SPOTKANIE 28 listopada 2011
mozaika.jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 28 listopada 2011
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Prelegent prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Zakład Struktury Materii Skondensowanej (SMS)
Instytut Fizyki Doświadczalnej, FUW
Temat ,,Kryształy i kwazikryształy”
Abstrakt Tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii otrzymał Daniel Schechtman za odkrycie kwazikryształów. Odkrycie kwazikryształów było bardzo ważnym wydarzeniem. Do opisu struktury kwazikryształów nie wystarcza stosowanie standardowych 230 grup symetrii w przestrzeni 3-wymiarowej i konieczne jest użycie grup przestrzennych w przestrzeni o większej liczbie wymiarów (dotychczas stosowano 5- lub 6- wymiarowe). Odkrycie kwazikryształów przyczyniło się między innymi do zmiany definicji pojęcia kryształu. W seminarium omówione zostaną podstawy opisu struktur kryształów oraz metody doświadczalne ich badania. Omówione zostaną podstawowe typy struktur kryształów w chronologicznej kolejności. Kryształy opisywane przy użyciu grup symetrii w przestrzeni 3-wymiarowej (od 1914 r.). Kryształy z modulacją położeń lub obsadzeń atomów opisywane przy użyciu grup symetrii w przestrzeni 4-wymiarowej (od 1974 r.). Kwazikryształy opisywane przy użyciu grup symetrii w przestrzeni 5- i 6-wymiarowej (od 1984 r.).
Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf
Materiały Prezentacja.pdf Wykład noblowski.pdf Artykuł Penrose'a.pdf
Uwaga! Dowód braku periodyczności kwazikryształów/parkietażu na 35. stronie artykułu Penrose'a!