SPOTKANIE 21 maja 2021 Jan Chojnacki
Spotkanie SKFiz
Termin 21 maja 2021
piątek, 16:00
Miejsce https://meet.google.com/vpn-jxqo-qea
Prelegent Jan Chojnacki
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Łatanie dziur we wczesnym Wszechświecie
Abstrakt Rozwój kosmologii obserwacyjnej ostatnich lat pozwolił nam wejrzeć w najściślej strzeżone tajemnice Wszechświata. Odkrycie fal grawitacyjnych w eksperymencie LIGO w 2016 roku oraz opublikowany w 2019 roku obraz czarnej dziury, uchwycony przez Event Horizon Telescope, ukoronowały długą historię potwierdzonych przewidywań Ogólnej Teorii Względności. Dane z sondy WMAP ukazują obraz wszechświata sprzed niemal 14 miliardów lat, jednorodnie wypełniony gorącą zupą naładowanych cząstek, aktualnie tłumaczony teorią inflacji kosmologicznej. Z punktu widzenia rozważań teoretycznych, gdy zbliżamy się myślami do początku czasu, nasze najbardziej uznane teorie zgodne z niemal wszystkimi dotychczasowymi eksperymentami zdają się być nie do pogodzenia. Ogranicza to naszą możliwość wejrzenia w przeszłość przed 10^-36 sekundy po Wielkim Wybuchu. W tak ekstremalnych warunkach jesteśmy zdani na badanie matematycznej spójności modeli, które miałyby opisywać rzeczywistość na najbardziej fundamentalnym poziomie. Prowadzi to do szokujących i niekiedy wręcz kontrowersyjnych konsekwencji. Spotkanie będzie poświęcone zwięzłemu opisowi mechanizmów prowadzących do "łatania" osobliwości czarnych dziur, wygładzania czasoprzestrzeni nowonarodzonego wszechświata, a nawet pączkowania siostrzanych Wszechświatów.