SPOTKANIE 30 marca 2019 (Warsztaty Lattice QCD)
Spotkanie SKFiz
Termin 30 marca 2019
sobota, 12:00
Miejsce 1.02, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat Transkontynentalne warsztaty z lattice QCD
Abstrakt Kolejne spotkanie warsztatowe dotyczące lattice QCD. Celem warsztatów jest wykonanie prostego rachunku na sieci przy użyciu dostępnych nam komputerów. W trakcie warsztatów korzystać będziemy z pomocy naszego eksperta zza oceanu Sebastiana Dawida (Indiana University, USA).