SPOTKANIE 28 Lutego 2018 (prof. dr hab. Jerzy Lewandowski)
Spotkanie SKFiz
Termin 28 lutego 2018
środa, 18:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Geometria horyzontów czarnych dziur
Abstrakt Wiele własności czarnej dziury wynika z pewnych ogólnych własności powierzchni czarnej dziury, czyli horyzontu zdarzeń. Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom teorii horyzontów i ich geometrii.