SPOTKANIE 25 października 2017 (dr hab. Piotr Sułkowski)
Spotkanie SKFiz
Termin 25 października 2017
środa, 17:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr hab. Piotr Sułkowski
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Węzły, struny, i matematyka kwantowa
Abstrakt Podczas wykładu opowiem o związkach fizyki współczesnej – w szczególności kwantowej teorii pola oraz teorii strun – z matematyczną teorią węzłów. Związki te miały istotny wpływ na te dziedziny: z jednej strony pozwoliły na zrozumienie pewnych własności kwantowej teorii pola, a z drugiej doprowadziły do istotnego postępu w teorii węzłów; zaowocowały też one przyznaniem dwóch medali Fieldsa. Związki te są także przejawem rozwoju działalności określanej czasem jako „matematyka kwantowa”. Podczas wykładu przedstawię zarówno ogólne uwagi dotyczące wspomnianych wyżej dziedzin, jak też konkretne konstrukcje – w szczególności każdy słuchacz, po wysłuchaniu wykładu, będzie w stanie obliczyć (dla zadanego węzła) tzw. wielomian Jonesa.